a : t Er til stades for andre Navn: Trine Handal Ekehovd Alder: 31 år Utdanning: Sjukepleiar Jobb: Strandebarmheimen i Kvam kommune, Hordaland – Eg har alltid stelt for nokon, fortel Trine. Ho trur ho har ein naturleg legning for å stelle for andre. – Eg liker å vere til stades for menneske som treng hjelp. Trine tok først fagbrev som omsorgsarbeidar (helsefagarbeidar) og arbeidde med personar med multifunksjonshemningar i sju år før ho byrja på sjukeheimen. Ho har alltid sikta mot helse- Utvikler gode relasjoner sektoren, og ho greip høvet då desentralisert sjukepleiarutdanning vart mogleg. – Etter at eg vart sjukepleiar, har eg meir ansvar, og eg har større høve til å utvikle meg no enn eg hadde som omsorgsarbeidar, meiner ho. Trine har vore tillitsvald for Fagforbundet i mange år. Ho valde forbundet dels på grunn av dei gode forsikringsordningane. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Navn: Mona Katrin Olsen Alder: 34 år Utdanning: Vernepleier Jobb: Sosialkonsulent i Fredrikstad kommune, Østfold – For å kunne gi hjelp til våre brukere, er det viktig at vi først klarer å utvikle gode relasjoner, sier Mona Katrin Olsen. Hun arbeider i miljøarbeidertjenesten, ei lita gruppe i Russeksjonen. – Vi møter mange som har opplevd gjentatte relasjonsbrudd. De er ikke de letteste å etablere et tillitsfullt forhold til, sier hun. Men da er det ekstra tilfredsstillende når det går greit. – Jeg tror vi oppnår tillit ved å være tilgjengelige og holde fast ved avtaler selv om ikke brukerne alltid møter opp. Brukerne skal vite at de betyr noe, selv om de i blant tråkker feil. Derfor svarer Mona alltid når hun får en sms. Vernepleieren er glad for å ha en jobb hvor hun ikke bruker så mye tid bak skrivebordet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Åtte medlemmer av Fagforbundet forteller her hvorfor de har valgt å arbeide i helse- og sosialsektoren. Vi har også spurt dem om hva de liker best ved jobben sin, og hvilke utfordringer de møter. Bedre hverdag Navn: Malin Victoria Thuen Jacobsen Alder: 20 år Utdanning: Helsefagarbeider Jobb: Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune, Vestfold For Malin har det alltid vært klinkende klart at hun ville arbeide med mennesker. – Derfor var det ingen tvil om at jeg skulle inn på helse- og sosiallinja, sier hun. Hun var ferdig utdannet for et halvt år siden, og har siden hatt 22 prosent fast stilling som helgevakt. Og så tar hun ekstra vakter for å få en akseptabel inntekt. For Malin er det viktig å få gi de gamle en god hverdag. – Men jeg skulle ønske vi hadde mer tid. Da kunne alle som hadde lyst, kommet seg ut en tur, selv om de er avhengig av følge. Malin meldte seg inn i Fagforbundet fordi det gir henne trygghet. – I tillegg har jeg også fått mange interessante faglige kurs. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Som en familie Navn: Georg Adolfsen Alder: 41 år Utdanning: Ergoterapeut Jobb: Miljøterapeut på Joli ungdomshjem i Vestby kommune, Akershus – Jeg brukte lang tid før jeg tok steget og tok en utdanning jeg hadde lyst på, forteller Georg Adolfsen. Han var ferdig ergoterapeut for fem–seks år siden, og har siden arbeidet som miljøterapeut på et ungdomshjem. Her trives han så godt at det er som om han har fått sin andre familie på jobben. – Jeg får arbeide sammen med mange aktive ungdommer. Jeg får et tett forhold til dem, men også til kollegaene mine. På ungdomshjemmet er de seks ansatte som arbeider to og to sammen. De jobber tre dager, har sju dager fri, arbeider fire dager og har sju dager fri igjen. – Denne turnusen er også en grunn til at jeg trives så godt. Vi får kontinuitet i arbeidet, og jeg får være sammen med mine egne unger uten stress i friperiodene. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 30 > Fagbladet 8/2011 i o o p r t F v fbaargang2011 fbseksjonHEL