n : t F Tett på livet Navn: Jeanette Huset Alder: 28 år Utdanning: Hjelpepleier/ vernepleier Jobb: Miljøarbeider, Kirkevoll bofellesskap i Etnedal kommune, Oppland – Det mest spennende ved denne jobben er at jeg får lov til å komme tett på mennesker, og å være en del av livet deres, sier Jeanette Huset, hjelpepleier (helsefagarbeider) fra 2007 og nå i full gang med å videreutdanne seg til vernepleier. Jeanette har alltid ønsket å arbeide med mennesker. Men jobben byr ofte på etiske dilemmaer. – Balansen mellom å være der for brukerne, samtidig som jeg skal holde meg innenfor de yrkesfaglige rammene som er satt av Gir av seg selv Navn: Fredrik Ormestøyl Alder: 29 år Utdanning: Helsefagarbeider Jobb: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Reinsvoll i Vestre Toten, Oppland Fredrik Ormestøyl fant ut at han likte å arbeide med mennesker. Etter noen år som baker, begynte han å arbeide som ufaglært på Reinsvoll. Siden har han tatt helse og sosial på videregående, og for ett år siden fikk han fagbrev som helsefagarbeider. Fagprøven tok han på sin egen arbeidsplass. – Jeg trives med å arbeide med folk og å bruke kommunikasjon som hjelpemiddel, sier han. I jobben får han anledning til å gi litt av seg selv. Og ikke minst kjennes det godt når pasientene er fornøyd med måten han arbeider på. Den store utfordringen i arbeid med mennesker med psykiske lidelser er å få kontakt. – Det er ikke alltid så lett å nå fram. Derfor arbeider vi mye for å trygge hver enkelt. Fredrik er medlem av Fagfor- bundet for å være sikker på at han får solid støtte hvis noe skulle skje og han trenger hjelp. Tekst: KARIN E. SVENDSEN systemet, er en utfordring, syns Jeanette. For å mestre den type utfordringer, mener hun etisk refleksjon er et nødvendig verktøy. Selv om jobben til tider kan være krevende, har hun aldri angret på at hun har valgt å arbeide tett på mennesker. Hun er medlem av Fagfor- bundet på grunn av den trygg- heten det gir. Tekst og foto: TRYGVE LIEN Liker å lage dietter Navn: Hege Pålsrud Holm Alder: 24 år Utdanning: Kokk Jobb: Kirkeby felleskjøkken og Haugtun omsorgsenter i Gjøvik, Oppland Hege sier hun ikke er arvelig belastet med yrket hun har valgt. Verken mor eller far er kokk, men hele familien liker å lage mat, og selv var hun aldri i tvil om at det var kokk hun ville bli. – Jeg liker best å tilberede dietter på kjøkkenet, forteller hun. – Det er både krevende og lærerikt, og bare de som har fagbrev får lov til å arbeide med dette. Det er veldig viktig for våre brukere at de får god og næringsrik mat, sier hun. Hege har to små barn. Hun mener yrket er for dårlig betalt, men setter pris på den faste arbeidstida fra sju til fire. – Restaurant- og hotellbransjen er ingenting for meg, sier hun. Hun ble medlem i Fagforbundet først og fremst på grunn av tryggheten det gir, og de gode forsikringene hun fikk gjennom forbundet. Tekst og foto: TRYGVE LIEN Livsviktig innsats Navn: Bjørn Erik Hox Alder: 30 år Utdanning: Ambulansearbeider med nasjonal paramedic videreutdanning Jobb: Ambulansen i Prinsdal, Oslo Universitetssykehus Ullevål Bjørn Erik Hox tok grunnkurs i helse og sosial og valgte ambulansefaget da han begynte på andre året på videregående. Den gangen var det spenningen som var tiltrekkende. – Etter hvert betyr det mer at jeg som ambulansearbeider jobber selvstendig, at jeg må holde meg faglig oppdatert, og at jeg har store muligheter til å utvikle meg, sier han. – Som ambulansearbeider er du og makkeren din sammen der det skjer, dere er alene, og det dere gjør, er viktig for folks liv. – Alle ambulansearbeidere kommer opp i situasjoner da de helst ikke ville vært til stede. Men etter hvert som du blir sikrere, håndterer du også vanskelige situasjoner bedre. Og etterpå er det godt at du har klart å stå i det og gjøre jobben din. Bjørn Erik syns det er en selvfølge å være organisert. – For meg er det viktig å være organisert. Du er liten uten en fagforening. Og Fagforbundet har det klart beste tilbudet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN t v p o r a i F l t n i o a A O s o : o t e fbaargang2011 fbseksjonHEL