– For meg som leder og for kommunen er det viktig å sikre kvaliteten på tjenestene, og at vi ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet for de ansatte, sier hun. Johnsen føler seg trygg på at beboerne får kvalitet hele uka. Arbeidsplassen er blitt så attraktiv at hun heller ikke ser noen grunn til å tvile på arbeidsmiljøet. – Vi bruker ikke mye tid på å finne vikarer. Vi har liten gjennomtrekk, så vi behøver ikke å bruke mye ressurser på rekruttering. Dessuten har vi bare faglærte, sier hun. Avdelingslederen syns også det er en stor fordel at hun møter alle ansatte i løpet av uka. – Systemet må oppleves for å se effektene. Men jeg kan garantere at de er enorme, sier hun. Kanskje Sandefjord følger I Sandefjord var reaksjonene blandet. Mens enkelte ivret for å innføre en liknende modell nærmest på stående fot, var det andre som var uvillige til å innføre mer helgejobbing. Bestillingen fra politikerne er klar. Bruk av deltid skal ned. Da må virksomhetene finne løsninger. Eva Granås og Ellen Johnsen fra Harstad sier de ikke hadde sett andre like effektive løsninger på deltidsproblemet. – Men vi vil også advare mot å innføre en slik ordning uten grundig forarbeid. Vi har holdt på i ti år. Andre har forsøkt å innføre den, men har mislykkes på grunn av manglende forarbeid og lokal tilpasning eller forankring, sier de. Gevinst Flere helger på jobb er en klar ulempe med tre+tre-modellen. Men Eva Granås mener at helgene på jobb blir bedre etter denne modellen. – Hele uka dekkes av fast ansatte. Slik blir det kontinuitet i arbeidet, og kompetansen er like høy i helgene som ellers. Dermed er det ikke mer slitsomt å jobbe i helga enn resten av uka, sier hun. – Men den aller største fordelen er at nesten alle får hele stillinger, og folk slipper å jakte på vakter for å få ei lønn å leve av. Vil vanviddet til livs Arbeidet i helsesektoren må være sånn at en vanlig kvinne kan ha en heltidsstilling helt til hun når pensjonsalderen. For Nina Amble er et bærekraftig arbeidsliv organisert slik at en helt vanlig kvinne arbeider heltid hele sitt yrkesaktive liv. Hun mener mye av det såkalte frivillige deltidsarbeidet, egentlig er omdefinert uførhet. Ønsket arbeidstid – Det som skal til for å skape et bærekraftig arbeidsliv, er at den ansatte blir satt pris på, har passe utfordringer, utvikler seg faglig og opplever at hun mestrer jobben. Dessuten må hun ha ønsket arbeidstid, mener Nina Amble, organisasjonspsykolog ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). – Skal vi klare å gjøre noe med det høye sykefraværet i helsesektoren, må vi gjøre noe med arbeidstida. Effekten av trivselstiltak oppå råtne turnusordninger, kan aldri bli optimal, sier hun. Amble har tidligere gått gjennom alle tilgjengelige norske forsøk på å redusere deltid og sykefravær. Hun har konkludert med at Harstad-modellen hittil er den som fungerer best. Sløsing Da Nina Amble sammen med Eva Granås og Ellen Johnsen presenterte Harstad-modellen for ledelse og ansatte i Sandefjord, la hun fram tall KREVER FORARBEID: – Modellen vår krever grundig forarbeid, og politikerne må våge å bære noen ekstra utgifter i et par år, sier Nina Amble, Ellen Johnsen og Eva Granås. Anne Øksendal fra Sandefjord kommune og Liv Krossøy fra Fagforbundet i Sandefjord håper noen avdelinger tør å prøve ut tre+tre- modellen der. som overbeviste om at bruk av deltid representerer en enorm sløsing med arbeidskraft. Kompetansen til de deltidsansatte blir ikke brukt. Det er langt mer krevende å administrere to deltidsansatte enn en heltids. Ifølge Amble var det i den kommunale helsesektoren i 2009 nesten 370.000 ansatte i nesten 240.000 årsverk. – Det er 130.000 årsverk hvor ansatte Foto: Karin E. Svendsen administreres, men ikke leverer fullt ut. Et forsiktig anslag fra Statistisk sentralbyrå anslår dette til å koste 13 milliarder kroner i unødvendige administrasjonsutgifter. Men modellen forutsetter at arbeidsgiver tør å budsjettere med økte utgifter i et par år. – I og med at alle ansatte skal ivaretas, får kommunen økte utgifter fra begynnelsen. Men det er mye å spare over tid, sier Amble. 34 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL