Venter på bil – og venter i bil Før gikk bestilling og kjøring smertefritt hver dag. Nå vet han aldri om og når bilen kommer. John Arne Nordholmen er svaksynt og avhengig av TT-kjøring for å komme på jobb. Men turen er blitt mer krevende enn selve jobben. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THERESE BORGE Etter ny anbudsrunde har Samres hatt ansvar for TT-tjenesten i Oslo siden nyttår. Oslo kommune innførte også samkjøring like før nyttår. Når to eller flere brukere skal omtrent samme vei på omtrent samme tid, blir de hentet av samme bil. Historiene om folk som ikke kom seg på jobb i tide, var mange rett etter nyttår. Startproblemer kan de fleste bære over med. Nesten et halvt år etter at den nye ordningen ble innført, burde ting være på plass. Hvis ordningen virkelig er god for brukerne – og ikke bare billig for kommunen. Fagbladet fikk følge John Arne Nordholmen, en 26 år gammel selvstendig    næringsdrivende massasjeterapeut, for å finne ut om alt nå er på plass. Nordholmen er svaksynt og har vedtak på kjøring til og fra ett oppdrag daglig. Etter fem måneder Denne junidagen har John Arne Nordholmen en avtale klokka 14. Turen fra leiligheten hans på Lambertseter til jobben i Oslo sentrum tar normalt 15 minutter. Men han har begynt å legge inn en halv times slakk. Derfor har han bestilt avreise klokka 13.00 og opplyst at han må være på plass seinest 13.30. Samres svarer at han må hentes 12.50 for å rekke det. Denne onsdagen tidlig i juni da østlandståka ligger tung og fbaargang2011 fbseksjonHEL