– Enkelte sjåfører har ikke filla snøring på adresser i byen. Jeg har diskutert i opptil et kvarter bare for at vi skulle bli enige om hvor en bestemt bygning står. Og jeg har brukt like langtidforåfådempå sentralbordet til å forstå hvor jeg skal. Ingen kjenner dagen John Arne Nordholmen syns det er ille med all tida som går med; til å få kontakt, til å forklare, til å vente på bilen, til å kjøre omveier. Men det verste er likevel uforutsigbarheten. Han vet aldri om bilen kommer, når den dukker opp, eller hvor lang tid turen tar. – Jeg kan ikke stole på de avtalene vi har inngått. Samres har flere ganger endret på oppmøtetida uten å informere meg. TT-kjøringa har siden nyttår vært en stor belastning for ham. Nå skal han endelig over på overgangsordningen som etter mange klager ble innført i mars. – Men bydelene har ulike holdninger til denne. I min bydel har de nektet meg denne retten helt til nå. De mente det var meningsløst i og med at alle likevel skulle over til Samres, forteller han. – Nå er vel problemet løst da? – Nei, jeg må fremdeles bruke Samres når jeg skal krysse kommunegrensa. Og jeg har to faste oppdrag i uka utenfor Oslo. Så for min del vil problemet fortsette to av ukas fem virkedager. Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell, myndigheter og media, nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt kompetansesenter for amming Kurs i ammeveiledning trinn I og II – øker veiledningskompetanse hos helsepersonell og andre som gir ammeveiledning. Dato: Trinn I: 21. nov. Trinn II: 22. nov. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo For mer informasjon, program og påmelding: www.oslo-universitetssykehus.no/ammesenteret Velg: kurs og konferanser Ved spørsmål: Anna-Pia Häggkvist tlf. 23 07 54 09 eller anna-pia.haggkvist@oslo-universitetssykehus.no omtanke solidaritet samhold Fagforbundet i Troms, seksjon helse og sosial inviterer til Fagkurs: Vandring mellom liv og død De siste dager og timer – En plan for god omsorg ved livets slutt – En verdig alderdom? – Hvordan overlever hjelperen? Kurset er tellende til klinisk fagstige. Sted: Tromsø – Grand Nordic Hotell Tid: 13. oktober 2011 kl. 1010–1530 Foreleser: Stein Husebø, overlege og leder for Verdighetssentret, Bergen Røde Kors sykehjem Pris: Gratis for medlemmer av Fagforbundet, andre kr. 1.000,- Påmelding: innen 9. september til Fagforbundet Troms, Pb. 6222, 9292 Tromsø, fylke_troms@fagforbundet.no Bedring siden nyttår Byråden i Oslo aksepterer ikke at brukerne kommer for seint til avtaler. – Jeg er ikke fornøyd med at brukere må vente på bil, og at de ikke kommer fram til avtalt tid, sier Cecilie Brein, fungerende byråd for helse og velferd i Oslo kommune. Hun viser til at gjennomsnittlig forsinkelse nå er nede i to–tre minutter, en forsinkelse hun mener ikke er stor sammenliknet med annen kollektivtrafikk. Brein mener samkjøring er en løsning som kan fungere for mange av TT-brukerne, men understreker at det ikke var kommunen som ønsket en ny anbudsrunde. – Det ble gjort etter pålegg fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) som ga oss en bot på 42 millioner kroner fordi tjenesten ikke var lagt ut på anbud, sier hun. Brein forteller at spesielt sårbare brukere, som for eksempel multifunksjonshemmede, nå har fått faste biler og sjåfører. Mellom 60 og 70 prosent av kjøretøyene er bundet opp av denne kjøringa. – Mange faste ruter har medført mindre fleksibilitet for de øvrige brukerne. Vi har derfor innført en Cecilie Brein, byråd overgangsordning for gående brukere. De som har meldt seg på denne ordningen, har siden mars kunnet bestille drosje direkte fra drosjeselskapene i stedet for å gå via Samres. Brein sier TT-kjøringen er et satsingsområde, og at det ikke er kuttet i TT-budsjettet for inneværede år. – Mitt eneste mål er at folk skal komme på jobb i riktig tid, sier hun. 38 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL