Kurs Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Gratis utdanning! K KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger " KUHNeNlsSeKaAsPsiSstKeUnRtS " LHeglsemasidsisdtenlhtåndtering " LPegdeamgoidgdikeklhåndtering " SPoesdialpgeodgaikgkogikk " Sopseiasilaplepdeadgaoggoigkkikk " KSprisespiaelpdeadgaogoikgkikk " SKorisrgepoegdsaorgoregaikksjoner " USotvrgikloingsoprsgyrkeoalokgsjoi ner " Kommunikasjon " Utviklingspsykologi " LKeodmemlseunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " VIDBaERrsEeUl-TDogANbNaIrNneGpleie " PBasyrkseislkoheglsbearnrbeepidleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 Tlf. 73572800 V" IDHEeRlsEeGoågENsoDsEiaSlfKaOgLE " BHaerlsne-- ogsuonsigadlfaogmsarbeider " BHaerlsnef-aoggarubnegideormsarbeider " AHektlsiveitføargarbeider " FAekltleivsitfaørg(allmennefag) " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " FAAGuStKisOmLeEoUmTDsAorNgNING " Eldreomsorg " Autismeomsorg " KElrderfetomsorgoglindrende " pKrlefietomsorg og lindrende " pRelehieabilitering " RSpeehsaiabliplitedrinagogikk " VSpeeilesidanlpinegdagogikk " Veiledning e-mailadresse: e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no trondheim@aftenskolen.no folkeuniversitetet.no tlf: 03838 www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 w Gratis fagskoleutdanning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere Bli etterspurt av helsevesenet. Øk din kompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider med en gratis fagskoleutdanning innen: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering www.nks.no/helse Søknadsfrist: 1. oktober Fagbladet 8/2011 > 39 fbaargang2011 fbseksjonHEL