TEMA: Valg kom til makta, ville de innføre eiendomsskatt i Moss kommune. (Se også egen sak om dette). Da stemmene var talt opp, var velgernes dom klar: Ap fikk 31,8 prosent av stemmene  to av dem kom fra Tone og Asgeir på Jeløya. Reddet skolen Tobarnsfamilien er mye mer opptatt av at standarden på velferdsgodene opprettholdes enn av promillene på eiendomsskatten. Skole, idrettsbaner, SFO  og fra i høst full barnehageplass for Ingrid  er goder de verdsetter høyt. Eiendomsskatten ble satt opp fra 3,7 til 4,4 promille i 2010. Dette utgjorde i underkant av 2000 kr i året for Jeløy-familien, og de nikket igjen lett positivtª til økningen. " På det tidspunktet var alternativet en endring i skolestrukturen slik at Haakon ville blitt overflyttet til en skole som var i dårlig forfatning og med usedvanlig dårlige uteområder. " Vi var villige til å betale mer for å slippe disse endringene, og heldigvis gikk det slik. Eiendomsskatten økte, og Haakon fikk fortsette på Refsnes skole med gressplener, fotballbane og skogen som uteområde. Imponert og stolt Are Havelin står på trammen i det 120 år gamle huset sitt på Skarmyra i Moss sentrum. Her kan han nyte resultatet av 20 års oppussing med en frodig hage i full flor, lune uteplasser for lange kvelder, trampoline for familiens tre turbotenåringer og kort vei til alle byens bekvemmeligheter. " Jeg kjøpte huset for 430.000 kroner, og slik så det ut også, smiler Are fornøyd. At kommunen i dag skatter huset hans med 6800 kroner i året er hans minste bekymring. " Hvis mine 600 kroner i måneden gjør at tjenestene vi får tilbake fra kommunen er bedre, så er det bare positivt, sier Are. I dagens Dagbladet står det at Moss er ranket høyt på listen over kommuner med god eldreomsorg. "Damådehabruktihvertfallendelav pengene riktig. Jeg blir litt imponert, jeg. Ser forbedring Are har selv opplevd hvordan kommunens tjenester er blitt bedre etter at eiendomsskatten ble økt. " Eldstemann, som er født i 1993, hadde nesten ikke lærebøker de første åra på skolen. Det var bare løse kopier, og de var nok ikke lovlige kopier heller. " Etter at eiendomsskatten ble økt, fikk barna endelig ordentlige lærebøker. Når du ser at budsjettet går med underskudd år etter år, må pengene hentes inn et eller annet sted, og kommunen har ikke noe annet alternativ enn eiendomsskatten. Dårlige argumenter Sosialdemokraten Are diskuterer gjerne eiendomsskatt med både meningsfeller og meningsmotstandere. " Jeg syns mange av dem som er mot eiendomsskatten har dårlige argumenter. For eksempel har jeg diskutert med flere Frp-ere som tror vi betaler sju promille i eiendomsskatt, mens vi faktisk betaler bare drøyt halvparten. Argumentet om at eiendomsskatt rammer skjevt og dermed er en usosial form for skattlegging, kjøper han heller ikke. " Minstepensjonister eller andre med liten inntekt som rammes hardt, kan faktisk søke om fritak for eiendomsskatten. Vi må alle bidra med vår skjerv for at kommunen skal ha gode tjenester for innbyggerne. Frp holder ikke det de lover å fjerne eiendomsskatten er en flaggsak for Fremskrittspartiet. Men når de kommer til makta, er prioriteringene ofte annerledes. Frp har ordførervervet i 17 kommuner, og i sju av disse betaler innbyggerne fortsatt eiendomsskatt. 10 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR