Portrettet: Frank Aarebrot Også i Fagforbundet er han en hyppig brukt foredragsholder. Der benytter han ikke bare anledningen til å si sin mening fra talerstolen, men også til å lytte til stemmene fra grasrota. Her er stemmene nemlig ofte annerledes enn på toppene, påpeker valgforskeren. " I organisasjonene er det ofte Ap-folk og SVere på toppen, mens på klubbnivå er det mange Frp-ere. Det er mange enkle forestillinger om Fremskrittspartiet, men stemmene de får, er ofte en stemme mot en offentlig tjeneste som ikke virker. " Hvis bussen er forsinket og vi kommer for seint i barnehagen, så blir vi forbanna på offentlige tjenester. Paradokset er at vi blir like forbanna om bussen er i offentlig eller privat regi, og om vi er offentlig eller privat ansatt. En bankansatt blir like forbanna som en bussjåfør. " Men det er bare Fremskrittspartiet og TV2 hjelper deg som taler konsumentenes sak. Frp er konsumproletariatets parti, og vi blir i stadig større grad konsumenter. Medisinen mot Frps frammarsj er slik sett enkel. Vi må jobbe mer: " Skal venstresida vinne tilbake hegemoniet, må vi utvide arbeidstida. Minst ni timers arbeidsdag må til for at vi skal identifisere oss som offentlig ansatte i stedet for som konsumenter. For en arbeidsnarkoman som ham selv, er ikke dette noe problem. Aarebrot jobber stort sett alle døgnets våkne timer. Dermed er han heller ikke rammet av folkesykdommen han kaller byggmakkeriet. Nå har en hardnakket infeksjon gjort at også det friske beinet krangler, og Frank Aarebrot har nylig kommet hjem etter to måneder på sykehus, og helseproblemene er fortsatt gjenstridige. Ikke noe å gjøre et poeng av, mener han selv. " Det fins to typer pasienter. De som er altfor opptatt av sykdommen, og de som gir jamt faen. Jeg tilhører definitivt den siste gruppen. Om det blir nødvendig, er det ikke noe problem å kommentere valget fra sykesenga. Mye har vært sagt og skrevet om at Norge er forandret for alltid etter 22. juli. Det tror også Aarebrot, men forandringene vil ikke bli så store som de første meningsmålingene har vist, mener han: " 80 prosent av befolkningen sier de vil stemme, men det må vi ta med en klype salt. Under forrige kommunevalg var valgdeltakelsen på drøyt 61 prosent, og vi får helt sikkert en økning nå. Min ballpoint guessª er 68 70 prosent. Hvordan økt valgdeltakelse vil slå ut på de ulike partiene, er heller ikke så enkelt som gallupene kan gi inntrykk av, ifølge spesialisten som utleder strømningene i velgermassen: " Nå mobiliserer alle partier sine tvilere. Men tvilerne fordeler seg ikke jevnt på partiene. Enkelt sagt betyr det at Ap, som har hatt mange tvilere, får økt oppslutning. Høyre, som har en lojal velgermasse, går relativt tilbake. Frp har derimot ikke like lojale velgere, så selv om de nå får flere stemmer fra disse, mister de samtidig enda flere og går tilbake. De som for lengst har falt av resonnementet, kan trøste seg med at Aarebrot alltid oppsummerer sine poenger: " Den største taperen i det kommende valget vil være Hjemmesitterpartiet. " Vi har en betydelig rest av arbeidslyst som vi ikke får tatt ut i arbeidstida. I stedet bruker vi vår surt ervervede lønn og fritid til å snekre og jobbe i hagen. Dette byggmakkeriet viser at vi har for lite å gjøre. Selv solgte Frank Aarebrot seg vekk fra hus og hage for flere år siden. Han rister på hodet bare ved tanken på tilstanden: " Verken jeg eller kona hadde tid. Etter hvert ble hagen en biotop stor nok til å kompensere for urskogen vi hugger i Amazonas. Som forsker og fagperson har han hele verden som arbeidsplass, og det internasjonale engasjementet har merket ham for livet. Også i fysisk forstand. I 1990 var han valgobservatør i Romania og pådro seg en gjenstridig skjelettinfeksjon som endte med at han måtte amputere beinet. En amputasjon som ble landskjent da han for åpent NRKkamera lot Kristoffer Schau slikke dip rett fra beinstumpen. Den største taperen i det kommende valget vil være Hjemmesitterpartiet. 22 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR