Offentlige tilskudd står som garantist for et best mulig tilbud til flest mulig, uansett bosted og til overkommelige priser.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ I det uvisse Kirken skal få mer ansvar for tilsetting av ansatte. Prester vil fortsatt være offentlig tjenestemenn, i alle fall ut 2012. Etter det er alt i det blå. Side 28 ˇ€‹ Mitt yrkesvalg Vi har spurt åtte medlemmer om hvorfor de har valgt nettopp sitt yrke, og hva som er viktigst for dem i jobben. Side 30 ˇ€‹ Bibliotekets framtid Det er sprikende oppfatninger både utenfor og innenfor bibliotekvesenet om bibliotekenes form og funksjon i framtida, skriver fokusforfatter Liv Sæteren, biblioteksjef i Oslo. Side 36 Mer enn mat Med egen kokk får barna i Hvitveisen barnehage mange gode stunder. De får være med på å lage sunn mat, og måltidene er dagens høydepunkt. Side 32 Fagbladet 8/2011 > 27 Foto: Ingrid Eide fbaargang2011 fbseksjonKIR