Konkurransene starter snart kirkesøk.no Kirkesøk omfatter alle de 1620 kirkebyggene i Den norske kirke. Blant disse fins Norges viktigste symbolbygg og mest verdifulle kulturminner. Dessuten er det lagt ut informasjon om kirkenes åpningstider, forskjellige tidsepoker og ulike nettutstillinger. Her ligger det også nye bildeserier for inspirasjon og kunnskap rundt kirkebygg. Kirkeverger og andre med tilgang til Kirkebyggdatabasen kan korrigere informasjon i databasen. Andre som mener informasjonen om enkeltkirker ikke er korrekt, bes om å ta kontakt med det lokale kirkekontor eller med KAs prosjektleder for kirkesok.no    IVR Nå er det på tide å forberede seg til neste års Yrkes-NM. Konkurransen arrangeres annethvert år og gir unge under 23 år mulighet for å konkurrere innenfor sine yrkesfag. – Yrkes-NM synliggjør barne- og ungdomsarbeideryrket (BUA). Vi er viktige for barns oppvekst, mener May-Britt Sundal, styremedlem i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Fagforbundet er arrangør av Yrkes-NM for barne- og ungdomsarbeiderne. Sundal mener at mesterskapet er en god måte å synliggjøre at Fagforbundet eier arrangementet og dermed gi yrket den anerkjennelsen det trenger. Et viktig fag I 2008 konkurrerte barne- og ungdomsarbeiderlærlinger for første gang. – Dette er en svært god anledning for Fagforbundet til å vise at vi er opptatt av faget og lærlingene, og det er en god mulighet for å verve medlemmer. Hvert lag består av to lærlinger. På samme måte som ved en fagprøve, planlegger, gjennomfører og evaluerer lagene oppgaver i forhold til barn og unge. Hvert fylke oppfordres til å finne en ansvarlig og til å sette sammen en arbeidsgruppe for å gjennomføre skole- og fylkeskonkurranser for 1. års lærlinger i faget. Sundal sier at det er nyttig å få oversikt over antall lærlinger. Noen fylker har mange, andre steder er det veldig få lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er også lurt å ta kontakt med skoler og arbeidsplasser som har lærlinger. – Lærere kan delta som dommere i lokale konkurranser, og skoler kan være et egnet sted for å gjennomføre lokale konkurranser. RUMPEHUMOR: Hanne Larsson og Johanne Førlund Russdal-Hamre fra Rogaland ble landets beste barne- og ungdomsarbeidere i 2010. De vrikket på rumpene til stor latter fra ungene. Hun mener også at fylkeskretsen bør sette av midler til det lokale arbeidet med Yrkes-NM. I tillegg bør arbeidsgivere utfordres til å dekke kostnader til lokale konkurranser. Fylkeslaget skal melde til Fagforbundet/SKKO hvem som er kontaktperson i fylket og hvilket lag som har vunnet og er plukket ut i fylkeskonkurransen. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL colourbox.com KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Barnehageplass til alle Alle barn med rett til barnehageplass fra høsten får plass. Det viser tall kommunesektorens interesseorganisasjon KS har samlet inn fra landets mest folkerike kommuner. For å ha et tilstrekkelig faktagrunnlag, har KS bedt samtlige kommuner med mer enn 25.000 innbyggere melde inn hvor mange barn som vil stå uten barnehageplass fra høsten. Dette er de kommunene som har sterkest befolkningsvekst, og dermed også størst behov for utvidelse av barnehagetilbudet. Det store flertallet av kommunene rapporter om høyere dekningsgrad enn i 2010.    IVR Fagbladet 8/2011 > 29 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2011 fbseksjonKIR