t T i Alltid tilgjengelig Navn: May Bente Eriksen Alder: 29 Utdanning: Allmennlærer med coaching og ledelse i tillegg Jobb: Barne- og ungdomsleder Arbeidsplass: Båtsfjord kommune i Finnmark Tidligere jobbet May Bente Eriksen som lærer. Hun er godt fornøyd med å ha en pedagogisk bakgrunn som ballast i sitt møte med ungdommene i Båtsfjord. Hun jobber med ungdom og ulike fritidsprosjekter på fritidsklubben og med kurs og arrangementer. – Det viktigste for meg er å Fra møterom til tundra være tilgjengelig. Jeg vil være til stede når ungdommene trenger hjelp og veiledning til ulike prosjekter. Jeg viser dem at jeg bryr meg om det de er opptatt av. May Bente Eriksen jobber i en liten kommune og er det eneste på dette fagfeltet. Hun må innrømme at det blir litt ensomt innimellom. – Fagforbundet gjør en viktig jobb og det er viktig å ha dem i ryggen for meg som arbeidstaker. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Navn: Christina Henriksen Alder: 28 Utdanning: Bachelor i kultur- og samfunnsfag Jobb: Rådgiver med særlig ansvar for urfolksspørsmål Arbeidsplass: Barentssekretariatet, Sør-Varanger kommune i Finnmark – Det beste med jobben er at jeg får jobbe selvstendig og i et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen til Henriksen spenner fra vanlige møter i rom med variert lufttilførsel, til fine møter på reinskinn i lavvo på tundraen i Nordvest-Russland. Henriksen jobber med saker som folk er genuint opptatt av, fordi det angår livsgrunnlaget deres. – Reindrift versus industriutvikling, for eksempel. Og fiskerettigheter som glipper unna lokalbefolkningen, fordi turistene betaler mer. Henriksen er medlem av Fagforbundet fordi flere kollegaer er medlemmer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Åtte medlemmer av Fagforbundet forteller her hvorfor de har valgt å arbeide i kirke, kultur og oppvekst. Vi har også spurt dem om hva de liker best ved jobben sin, og hvilke utfordringer de møter. Verdens beste jobb Navn: Marie Kristoffersen Alder: 20 Utdanning: Barne- og ungdomsarbeider Jobb: Fagarbeider Arbeidsplass: Begbyenga barnehage i Fredrikstad, Østfold – Jeg har alltid hatt lyst å arbeide med barn. Jeg har verdens beste jobb, forteller Marie Kristoffersen. Hun har hatt fast jobb på en avdeling for ett- og to-åringer siden hun fikk fagbrev som barne- og ungdomsarbeider for ett år siden. Det viktigste for Marie er at ungene har det bra, og at de utvikler seg. En av utfordringene er å se alle ungene på godt og vondt, og å ta like godt vare på alle. Før Marie begynte fast i barnehagen, hadde hun erfaring som lærling i barnehage, på barneskole og et aktivitetshus. For Marie har det vært en selvfølge å organisere seg i Fagforbundet. – Jeg fikk klar beskjed fra beste- mor som har vært tillitsvalgt i mange år, ler hun. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fellesskapet er viktig Navn: Sonia Kvam Alder: 26 Utdanning: Barne- og ungdomsarbeider Jobb: Ungdomstillitsvalgt for Fagforbundet i Sør-Trøndelag Arbeidsplass: Permisjon fra Åsvang skole i Trondheim Det er artig å jobbe med barn, og ingen dager er like. Sonia Kvam ble ferdig utdannet i 2005. Akkurat nå er det viktigste å motivere unge til å engasjere seg. – Det er viktig å få med seg ungdommene, ellers dør fagbevegelsen ut. Kvam visste hva hun gikk til etter endt utdannelse, men hun visste ikke at lønna skulle være så lav som den var. – Det er store lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor, sier hun. For Kvam var det mange grunner til å engasjere seg i Fagforbundet. – Jeg er opptatt av at alle skal ha like muligheter tross størrelsen på lommeboka. I tillegg til ungdommenes rettigheter i arbeidslivet. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL 30 > Fagbladet 8/2011 m a l n A F t o P i r a t v : o t v t o o : a o P r n : n l F o F a o e e S fbaargang2011 fbseksjonKIR