a t r Skjebnetimen Navn: Oddvar Thorsen Alder: 27 Utdanning: Bachelor fra Bibliotekhøgskolen, fransk språk og litteratur Jobb: Spesialbibliotekar Arbeidsplass: Deichmanske bibliotek, Oslo Oddvar Thorsen havnet i biblioteksektoren helt tilfeldig. Han hadde siviltjeneste på Deichmanske som 19-åring og fortsatte å jobbe der mens han studerte språk og litteratur. – Jeg trivdes godt og tok Bibliotekhøgskolen etter hvert. Thorsen mener at bibliotekene er inne i en skjebnetime. – Det gjelder å finne en plass i den digitale verdenen. – Jeg jobber på et stort folkebibliotek, og det er ikke alt jeg lærte på skolen som jeg har fått bruk for her. Men kanskje En fin dag sammen med tida? Det viktigste er trivselen og de varierte arbeidsoppgavene. Medlemskapet i Fagforbundet er også litt tilfeldig. Han ble vervet. – Jeg vil gjerne være medlem i et forbund med flere yrkesgrupper, ikke bare min egen. Vi er mange som jobber i sektoren, ikke bare bibliotekarer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Navn: Siri Høsteggen Alder: 28 Utdanning: Hjelpepleier, videreutdanning innenfor rusbehandling Jobb: Barnehageassistent Arbeidsplass: Ilhaugen barnehage i Buvika i Skaun kommune i Sør-Trøndelag – Jeg er en veldig åpen person som gjerne vil jobbe med folk. Etter utdanningen ville jeg hjelpe folk til et godt liv, og det viktigste for Høsteggen er respekt for andre mennesker. – Jeg vil at dem jeg jobber med skal få en fin dag sammen med meg. De som trenger hjelp, skal få det. Nå jobber jeg på en småbarnsavdeling, og der trenger de hjelp hele tiden, ler hun. Tross mange tunge løft, tidvis vonde rygger og perioder med underbemanning, er Høsteggen godt fornøyd med yrkesvalget. – Det er så koselig å jobbe med unger og å lære dem noe. I sommer har hun vært aktiv i LOs sommerpatrulje og informert unge arbeidstakere om rettigheter. I tillegg er hun med i Ungdomsutvalget i Fagforbundet. – Det er viktig å være medlem. Da er det hjelp å få hvis vi har behov for det. I tillegg er det gode forsikringer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Betyr noe for andre Navn: Thore Wiig Andersen Alder: 30 Utdanning: Teolog Jobb: Kapellan i Øyestad Sokn i Arendal prosti, Aust-Agder – Å kunne bety noe for mennesker i sorg og glede, i viktige livssituasjoner, var min inngang til presteyrket, sier Thore. – Det beste ved jobben er å få ta del i mye glede, bekrefte menneskers verdi, og løfte opp mennesker som trenger det. Utfordringer i presteyrket er usikkerhet rundt arbeidsgiveransvaret, påpeker han. – Vi er statsansatte i dag. Men vi vet ikke hvem som blir vår arbeidsgiver i framtida. Det kan få følger for pensjonsrettigheter og stillingsvern. En annen utfordring er rekruttering til yrket, sier Thore, som er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundets landsomfattende fagforening TeoLOgene. – For meg er det naturlig å være med i et LO-forbund. Med hjertet på venstre side, solidaritet med andre yrkesgrupper i kirken og internasjonal solidaritet. Fagforbundet er en mektig kraft, som det er godt å ha i ryggen. Tekst: MONICA SCHANCHE Få fram det beste i alle kulturer Navn: Ishfaque Mohammed Alder: 41 Utdanning: Bachelor førskolelærerutdanning Jobb: Barne- og ungdomsarbeider og dispensasjon som førskolelærer Arbeidsplass: Fyrstikkalleen barnehage, Oslo Ishfaque Mohammed jobbet i Oslo kommune som miljøarbeider da han fikk tilbud om omplassering og etterutdanning gjennom arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. – Det er en utdanning der assistenter i barnehagene kan utdanne seg til førskolelærere samtidig som de arbeider inntil 70 prosent i barnehagen. – Utfordringen i yrket mitt er å ha en forståelse for god og sunn oppvekst. Mange innvandrerbarn og -foreldre sliter med den norske kulturen. Da er det godt å kunne være med og bidra til å få fram det gode i alle kulturer. Ishfaque opplever å få være med og forme barn. I tillegg til at alle nivåer av ansatte får være med og bestemme. – Jeg er medlem av Fagforbundet fordi det gir en trygghet som arbeidstaker. Fagforbundet har hjulpet meg hele veien i omplasseringssaken. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL t a i v t F n t a o t s o o n F i : i o v : t p t : r o F o t i v g o t F o : P o l e r a M r S o W P fbaargang2011 fbseksjonKIR