Seksjonsleder  Alle områder er viktige  Jeg håper fagforeningene arrangerer møter på hver enkelt arbeidsplass forut for høstens tariffkonferanser, sier Mette Henriksen Aas, leder i forbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO).  Slik får vi med oss innspill fra alle medlemmer, sier SKKOlederen. For Henriksen Aas er det viktig at medlemmer innen alle områder blir ivaretatt.  Vi har mange viktige avtaleområder også utenom KS, sier hun og nevner blant annet private barnehager og kirke. Alle fylker arrangerer sine tariffkonferanser i løpet av høsten, de fleste i oktober.    KES NY KOST: Bjørn Christiansen, leder for den nyopprettede sektorpolitiske enheten i Fagforbundet. Skal bli tydeligere Sektorpolitisk enhet er siste skudd på fagforbundsstammen. Med den nye enheten får for eksempel etter- og videreutdanning økt oppmerksomhet. " Hvilken betydning vil den nye organiseringen få for medlemmene? " Jeg håper det bidrar til at Fagforbundet blir tydeligere innenfor de områdene som ikke handler om det enkelte fag, men er saker som legger rammebetingelser for jobben de gjør, sier leder av sektorpolitisk enhet Bjørn Christiansen. I tillegg til lederen vil sektorenheten ha tre rådgivere med bakgrunn fra de yrkesfaglige seksjonene i Fagforbundet. " Det kan for eksempel være spørsmål omkring kompetanse og livslang læring, avhjemling av sykehjemsplasser, helse- og sosialrettslige spørsmål, helhetlig skoledag, anbudsordninger og eierskap i kollektivtransport og renhold, sier Christiansen. Sektorpolitisk enhet vil også jobbe med folkehelseperspektivet i samhandlingsreformen og Nav som tjenesteområde. Tekst og foto: SIDSEL HJELME For folk og fiff Debatten om kultur og offentlig pengebruk er ikke ny. En aprildag i 1932 argumenterte stortingsrepresentant Johan Petter Falkberget (Ap) på lyrisk vis for at forfatter Arnulf Øverland skulle få statens dikterlønn. Han advarte mot å legge sparekniven altfor nær inn til det som skal vokse og gro  og bære frukt i vårt åndsliv. Det er, litt blomstrende uttrykt, noe jeg også ønsker å advare mot. Med kommune- og fylkestingsvalget rett for døra, er det på tide å reflektere litt over kulturlivets verdi i lokalsamfunnet. Behovet for frukter i åndslivet har ikke blitt mindre med årene, og ikke varierer det etter hvor du bor. Men det gjør tilbudet. Kulturskoler, kinodrift og bibliotek er eksempler på kulturelle hjørnesteiner som understreker viktigheten av et visst offentlig ansvar for at alle skal ha tilgang til kulturelle inntrykk  og selv ha muligheten til å uttrykke seg gjen- Offentlige tilskudd står som garantist for et best mulig tilbud til flest mulig, uansett bosted og til overkommelige priser. nom kulturell virksomhet. Stadig flere kommuner blir bevisste på hvor viktig det er med et blomstrende kulturliv for å få unge folk og barnefamilier til å bosette seg nettopp hos dem  og bli værende. Kultursynet er et tydelig uttrykk for den ideologiske forskjellen mellom rødgrønn og borgerlig politikk. På høyresida vil man overlate kulturen til markedskreftene, og bare la de mest lønn- somme kulturarrangementene få leve. Jeg velger den gylne middelvei. Offentlige tilskudd står som garantist for et best mulig tilbud til flest mulig, uansett bosted og til overkommelige priser. Kulturlivet må kunne romme både private og offentlige initiativ, på samme vis som det rommer amatører og profesjonelle. Kulturen er for alle, både folk og fiff. Nå fikk Arnulf Øverland sin dikterlønn, men hadde ingen tatt det offentlige ansvaret og sørget for at han kunne bruke den tida han trengte, ville ettertida gått glipp av hans litterære arv. Inspirert av stortingsrepresentant Falkberget oppfordrer jeg til å bruke stemmeretten på politikere som vil bevare og bygge opp de kulturelle kraftsentrene i lokalmiljøet! METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR