www.fagbladet.no    Nr. 8 2011 > For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt – reddet skolen Side 8 Forsidefoto: Pål Andreassen    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2011 fbseksjonKON