kommunens erfaringer med privat sykehjemsdrift: Konkurranseutsettelsen var en politisk beslutning. Flertallet ønsket det slik, og vi har ikke erfaring med andre enn Adecco. Det bør understrekes for å balansere. Samtidig er det klart at erfaringen med Adecco ikke er god. Det som skuffet mest, var at internkontrollsystemet som ble presentert under innsalget overfor Helsetilsynet viste seg å ikke fungere i praksis. Vil bli Trøndelags beste  Tror du det er aktuelt å gjøre et nytt forsøk med privat drift? Hvisviklareråfåtiletav Trøndelags best drevne sykehjem, slik min ambisjon er, så ser jeg ingen grunn til det. Det er ikke til å stikke under stol at det også var noen utfordringer før Adecco kom inn i bildet, men det håper jeg er historie nå.  Hvilke utfordringer? Det skal jeg være forsiktig med å si for mye om, for jeg tiltrådte 1. juni i fjor, samtidig som Adecco overtok. Min første embedsgjerning var faktisk å spise bløtkake med Adecco-ledelsen. Det jeg kan si, er at sykefraværet var høyt. Det er symptom på noe. Nå opplever jeg at samspillet mellom ledelse og ansatte er veldig god. Jeg tror vi har fått en tydeligere ledelse. Både ledelse og tillitsvalgte spiller en viktig rolle, og jeg tror samspillet blir dårligere hvis ledelsen er utydelig. Snørr og bart De ansatte satte stor pris på at du har bedt om unnskyldning for at du ikke tok de første bekymringsmeldingene deres alvorlig. Hva tenker du selv om det i dag? Det var helt på sin plass. Da bekymringsmeldingen kom, sto vi midt oppe i en ideologisk kamp om privat sykehjemsdrift der det var litt vanskelig å skille snørr og bart. Vi var ikke helt sikre på hva som var avvik og hva som var kamp mot konkurranseutsetting. Vi oppdaget for sent at Adecco drev kritikkverdig, og da er det ryddig og rett å be de ansatte om unnskyldning i etterkant. Ønsker flere velkommen Klæbu er en grønn idyll. Trondheim ligger 20 minutter unna. May-Liss Røsberg og Anita Stai vil gjerne slå et slag for arbeidsplassen sin: Vi trenger flere fagfolk. Selv om vi ikke lenger har ulovlig overtid, har vi ikke fått på plass godkjent turnus ennå. Vi jakter aktivt på flere kolleger, men selv i Trondheim ser enkelte ut til å tro at vi ligger på Finnmarksvidda et sted. Det er herved dementert! Kom til oss! Her er godt miljø og masse humor. For alle som liker å jobbe med gamle folk er dette et flott sted å være, reklamerer Stai og Røsberg. GLEDE: May-Liss Røsberg (t.v) og Anita Stai konstaterer at latteren og humøret er tilbake på Klæbu sykehjem. ADECCOS KORTE EVENTYR " 25. mars 2010 vedtok de folkevalgte i Klæbu å overlate sykehjemsdriften til Adecco etter tre års debatt. Senterpartiet har ordføreren, Fremskrittspartiet varaordføreren. Høyre og Venstre stemte også for. " Sykehjemmet har 33 plasser, fordelt på to avdelinger. " Overtakelsen skjedde 1. juni. Allerede 1. oktober sendte de tillitsvagte den første bekymringsmeldingen. Ingenting skjedde. " Etter gjentatte bekymringsmeldinger gjennomførte Arbeidstilsynet og Helse- tilsynet inspeksjon ved sykehjemmet i begynnelsen av mars i år. Konklusjonen var at både Adecco og Klæbu kommune brøt loven. " I midten av mars sa kommunen opp avtalen. 1. april tok de over driften selv. Fagbladet 8/2011 > 19 fbaargang2011 fbseksjonKON