Vi må synliggjøre hva de ulike partiene mener om spørsmål som angår arbeidsplassene til våre medlemmer  og velferden til innbyggerne.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Bruk stemmeretten Høyresidens politikk truer velferden, mener Fagforbundet og LO i Bergen. Med en egen valgpamflett vil de mobilisere medlemmene til stemmeurnene. Side 29 ˇ€‹ Mitt yrkesvalg Vi har spurt åtte medlemmer om hvorfor de har valgt nettopp sitt yrke, og hva som er viktigst for dem i jobben. Side 30 ˇ€‹ Fosterforeldre i kommunane Kommunale fosterforeldre har mange av dei same utfordringane som statlege familieheimar. Men dei har ikkje same trygge vilkår, og mykje lågare godtgjersle, skriv fokusforfattarane Monika Haanes Waagan og Harald Berre. Side 36 Første kommune i nettskyen Arkivkonsulent Anne Pettersen setter pris på at Narvik kommune frigjør ressurser med cloud computing. E-post og data lagres fra nå av i Googles store serverpark. Side 32 Fagbladet 8/2011 > 27 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON