LO i Bergen utfordrer høyresiden Høyre i Bergen hadde før sommerferien rekordoppslutning. LO tar opp kampen med pamfletten «Konkurranseutsatt – Høyresidens politikk truer velferden vår». Fremst i kampen står LO-leder i Bergen og omland, Ørjan Myrmel, som også er leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. – Høyresiden har styrt Bergen by og fylkeskommunen de siste åtte årene, og privatisert store deler av tjenestetilbudet i Bergen. Tanken med dette heftet er at vi skal få belyst konsekvensene av konkurranseutsetting og anbud på velferdstjenestene på en folkelig og enkel måte, sier Myrmel. Han mener høyresiden lar de privates krav om gevinst få spille en stadig større rolle. – Vi vet at dette får konsekvenser for både for velferdstjenestene og for arbeidsvilkårene til de ansatte, sier han. STÅR SAMMEN: Hovedtillitsvalgt Atle Holberg Frey krever at kvalitet, pasientsikkerhet og ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt. RØDT KORT: – Byrådet har i åtte år lovet oss bedre tjenester ved å konkurranseutsette velferdsoppgavene i Bergen. Resultatet er det motsatte. Vi har fått en stoppeklokkeomsorg som ikke inneholder mye menneskelighet, sier Ørjan Myrmel, leder i LO i Bergen og omland. Stoppeklokkejag Heftet bringer intervju med mennesker som hver på sin måte beskriver hvordan arbeidshverdagen oppleves i de konkurranseutsatte jobbene. De forteller om stadig lengre arbeidsdager, dårligere lønns- og arbeidsvilkår og en stoppeklokkeomsorg som ikke tillater vanlig medmenneskelighet. – Dette er en helt annen virkelighetsbeskrivelse enn den glansede framstillingen fra de borgerlige partiene, sier Myrmel, som håper at flest mulig leser heftet og bruker stemmeretten 12. september. Det er Manifest Analyse som har utarbeidet heftet for LO, og det vil bli distribuert gratis i Bergensregionen. Manifest Analyse har også utgitt et tilsvarende hefte for LO i Oslo.    MoS pasienter mellom sykehusene vil føre til overbelastning av en allerede hardt presset ambulansetjeneste, sier Frey. Han forteller om frustrasjon og usikkehet blant de ansatte. Omstillingene er ment å bli satt i verk fra 1. september. I den felles henvendelsen påpeker organisasjonene at de ansatte ikke er blitt tilstrekkelig involvert. De uttrykker også bekymring for at systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ikke er etablert i et foretak med 9500 ansatte. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2011 > 29 Urolig for ansatte Omorganisering tærer på de ansatte, advarer tillitsvalgte ved Vestre Viken. De store innsparingene ved sykehusene i Vestre Viken HF bekymrer de tillitsvalgte og vernetjenesten. «Vi frykter at kvalitet og pasientsikkerhet blir dårligere når sykehusene skal øke aktiviteten, og samtidig redusere bemanningen. Samtidig er vi bekymret for de negative arbeidsmiljøkonsekvensene dette vil gi,» skriver organisasjonene og vernetjenesten i en felles bekymringsmelding til ledelsen. – Færre folk og mer å gjøre betyr at vi må løpe enda forter, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Atle Holberg Frey. Han frykter flere korridorpasienter, belastninger på de ansatte og tap av nøkkelpersonell. Omstillingslei – Vi mister kompetanse. Noen har allerede sagt opp. Ansatte er lei av omstillinger der det hele tida er fokus på økonomi. Sammenslåing av sengeposter og transport av Foto: Privat Foto: Ola Tømmerås fbaargang2011 fbseksjonKON