Verdens beste jobb Navn: Ann Helen Kjørvik Alder: 23 Utdanning: Fagbrev i kontorfag Jobb: Førstesekretær ved St. Croix aktivitetshus i Fredrikstad kommune, Østfold Selv om Ann Helen Kjørvik alltid har hatt lyst å arbeide med økonomi og administrasjon, hadde hun ikke trodd det skulle være så spennende å være førstesekretær i kommunen. Hun er glad for at hun har varierte oppgaver. – Vi jobber mye backstage med konserter og andre arrangementer. Vi har kontakt med artister, organiserer billettsalg og Lærer mer hele tida finner ut hvilke regler og avtaler som gjelder, forteller hun. I kulturlivet møter hun mange problemstillinger i forhold til arbeidstid og lønn, så hun kjenner godt til arbeidslivets lov- og avtaleverk. – Som medlem av Fagforbundet har jeg noen i ryggen hvis det skulle dukke opp et problem, sier hun. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Navn: Alexander Næss Alder: 22 Utdanning: Fagbrev som serviceelektroniker Jobb: IKT-konsulent ved byrådsavdelingene i Oslo rådhus – Jeg liker å møte folk og løse problemer, sier Alexander. Jobben er veldig variert, og Alexander nevner oppgaver som bestiller- og leverandøroppfølging, og brukerstøtte for 300 ansatte i fem byrådsavdelinger. – En utfordring er at det alltid er noe nytt å sette seg inn i. Jeg lærer stadig noe nytt. Alexander arbeidet først gjennom et vikarbyrå. Tjenestemannsforeningen ved rådhuset kjempet for at han skulle få fast tilsetting. – Jeg meldte meg inn i Fagforbundet da foreningsleder Grethe Møystad Olsen fortalte meg om fordelene ved å være medlem. Nå har jeg fått fast stilling, og det er jeg fornøyd med, sier Alexander Næss. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Åtte medlemmer av Fagforbundet forteller her hvorfor de har valgt å arbeide i kontor og administrasjon. Vi har også spurt dem om hva de liker best ved jobben sin, og hvilke utfordringer de møter. Liker utfordringer Navn: Synnøve Trondsen Alder: 29 Utdanning: Sammensatt bachelor med kultur og samfunnsfag Jobb: 1. konsulent ved næringsetaten i Oslo kommune – Vi har et godt arbeidsmiljø med mange utfordringer, sier Synnøve Trondsen. Hun har en bachelor i kultur og samfunnsfag, med fordypning i juss, og syns hun får brukt utdannelsen sin i jobben. Hvorfor hun valgte denne jobben? – Kommunen er en stor arbeidsplass. Den gir mange muligheter, og er et trygt sted å jobbe. Av utfordringer nevner hun høyt arbeidspress. – Jeg behandler ca. 1400 søknader om skjenkebevilling i året, og det er alltid noe som haster. – Fagforbundet er et LO-forbund, og jeg kan stå bak de verdiene og synspunktene de har. Og som organiserte blir vi informert om ting før de skjer, sier Synnøve Trondsen som også er ungdomstillitsvalgt. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Folkekjær generalist Navn: Tine Kristoffersen Alder: 39 Utdanning: Halvårsenhet i service og informasjon Jobb: Konsulent i 1. linjetjenesten hos kemneren i Tromsø kommune, Troms Det var litt tilfeldig at Tine valgte kemnerkontoret som arbeidsplass. Hos kemneren ble det ledig et tre måneders vikariat med sjanse for fast jobb. Og hun fikk ta et halvårs studium i Service og informasjon. Tine nevner flere utfordringer i jobben. – En er at jeg må kunne litt om alt. Og når folk er frustrert, er det viktig å se at det ikke er meg, men systemet det gjelder. Jeg må være proff og lytte, og ikke ta det personlig. Tine har vært medlem i Fagforbundet siden hun begynte hos kemneren. – Hvis vi skal ha noe å si i samfunnet, må vi kunne påvirke. Jeg liker også den sosiale drivkraften, som engasjementet for å opprette en barneby i Angola. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 30 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON