t i Tentpå elektronikk Navn: Evelyn Haugen Alder: 41 Utdanning: Ettårig arkivskole og praksis med videreutdanning, Universitetet i Oslo. Jobb: Saksbehandler ved dokumentsenteret i Kongsvinger kommune, Hedmark – Det er spennende at Kongsvinger har elektronisk saksbehandling. Det er interessant å lære mer om elektroniske løsninger, og ikke bare holde på med papir, sier Evelyn. – Det beste ved jobben er innholdet i faget, mulighetene til å lære noe nytt og gode kolleger, sier Evelyn og fortsetter: – Jeg trives og ser fram til å gå på jobb. Utfordringene kommer når det er kluss med datasys- Fra møterom til tundra Navn: Christina Henriksen Alder: 28 Utdanning: Bachelor i kultur- og samfunnsfag Jobb: Rådgiver med særlig ansvar for urfolksspørsmål Arbeidsplass: Barentssekretariatet, Sør-Varanger kommune i Finnmark – Det beste med jobben er at jeg får jobbe selvstendig og i et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen til Henriksen spenner fra vanlige møter i rom med variert lufttilførsel, til fine møter på reinskinn i lavvo på tundraen i Nordvest-Russland. Henriksen jobber med saker som folk er genuint opptatt av, fordi det angår livsgrunnlaget deres. – Reindrift versus industriutvikling, for eksempel. Og fiske- rettigheter som glipper unna lokalbefolkningen, fordi turistene betaler mer. Henriksen er medlem av Fagforbundet fordi flere kollegaer er medlemmer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL temene. Når sak- og arkivsystemet (web-sak) ikke fungerer, blir det trøblete. Hun syns det er ok å være medlem i Fagforbundet, og få hjelp hvis det skulle dukke opp noe. – De tillitsvalgte tar opp sakene for oss. Jeg ble spurt av noen av Fagforbundet sine folk, fikk forklaring på hva medlemskapet innebar og syntes det var greit. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Betyr noe for andre Navn: Thore Wiig Andersen Alder: 30 Utdanning: Teolog Jobb: Kapellan i Øyestad Sokn i Arendal prosti, Aust-Agder – Å kunne bety noe for mennesker i sorg og glede, i viktige livssituasjoner, var min inngang til presteyrket, sier Thore. – Det beste ved jobben er å få ta del i mye glede, bekrefte menneskers verdi og løfte opp mennesker som trenger det. Utfordringer i presteyrket er usikkerhet rundt arbeidsgiveransvaret, påpeker han. – Vi er statsansatte i dag. Men vi vet ikke hvem som blir arbeidsgiver i framtida. Det kan få følger for pensjon og stillingsvern. En annen utfordring er rekruttering, sier Thore, som er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundets landsomfattende fagforening TeoLOgene. – For meg er det naturlig å være med i et LO-forbund. Med hjertet på venstre side, solidaritet med andre yrkesgrupper i kirken og internasjonal solidaritet. Fagforbundet er en mektig kraft, som det er godt å ha i ryggen. Tekst: MONICA SCHANCHE Forvalter historien Navn: Lena Sørli Alder: 41 Utdanning: 3-årig videregående skole med regnskapslinje og 1-årig fagutdanning ved Arkivakademiet Jobb: Arkivleder ved sentralarkivet i Kongsvinger kommune, Hedmark Sentralarkivet i Kongsvinger kommune omfatter også politisk sekretariat. Lena har utdanning fra Arkivakademiet i regi av Riksarkivet, som er en av få fagutdanninger for arkivarer. Hun har erfaring fra flere typer arkiv. – Jeg jobbet i et departementsarkiv i ti år før jeg trådte inn i kommuneverdenen. – Det beste ved jobben er at jeg får være med og ta vare på viktig informasjon, og at jeg får være med på å lage systemer for å ha oversikt over dokumentene i organisasjonen, sier hun. Utfordringene er at det stadig er endringer i den elektroniske verden, og å klare å ta vare på arkivene elektronisk. – Du må hele tiden strekke deg for å ivareta arkivene, sier hun. Hvorfor hun er medlem i Fagforbundet? – Det har ikke vært veldig bevisst, men jeg ser at det er nyttig å være organisert, og Fagforbundet har vært et greit valg. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE t o F o n t e v t p o s W o l a r a M o : g r S F o : i t n fbaargang2011 fbseksjonKON