Narvik i nettskyen Narvik kommune er først ute med å lagre e-post, vedlegg og kalender på ekstern server tilknyttet internett. Kommunen slipper overfylte serverrom og sparer penger på investeringer og drift. CTekst og foto: MONICA SCHANCHE loud computing er den engelske betegnelsen – nettskyen på norsk. – Jeg kan lese e-posten min uansett hvor jeg er, og jeg får ingen flere meldinger om at postboksen er full. Det er kjempegøy at Narvik kommune er først i nettskyen, sier arkivkonsulent Anne Pettersen. Hun er en av de 1500 ansatte i Narvik kommune som har tilgang til e-posten sin over internett uten at den lagres på egen pc. Journalføring av e-poster i sak- og arkivsystemet gjøres med et enkelt tastetrykk. – Her er det viktig med overskrift i meldingen for å finne dem igjen. Og det er viktig å rydde så du ikke mister oversikten, sier Anne Pettersen. Hva er nettskyen? Du kan like gjerne lære deg nyordet: Nettskyen. Eller cloud computing på engelsk. Det er betegnelsen for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett. Per Jakobsen, enhetsleder for it drift og utvikling, er mannen som tar Narvik kommune ut i nettskyen. Kommunen tar farvel med Lotus Notes som har vært de ansattes e-postsystem i ti år, og går over til skytjenesten Gmail. – Vårt primære behov var å fornye kommunens e-post. Vi har valgt Google fordi de har et konsept med Google Apps som gir oss flere muligheter i tillegg, blant annet verktøy for å skrive og lagre dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer. Innskjerping for sensitive data It-sjefen skynder seg å understreke at ingen sensitiv informasjon skal ut på himmelfart. – Det skal ikke sendes noe sensitivt på e-post. Det var også en regel før, men vi er enda mer nøye nå, understreker han. – Det gamle Lotus-systemet fra IBM var utdatert, og vi hadde problemer med å skaffe nok kompetanse til å drifte og fornye det. Vi var nødt til å gå nye veier og finne en ny e-postløsning for kommunen, sier Jakobsen. Sparer utgifter It-avdelingen ønsket å minske økonomisk risiko ved å slippe å investere i tunge it-systemer og tung kompetanse. – Vi ville forenkle it-administrasjonen og de ressursene vi bruker på e-post. Før måtte vi administrere spam-post, som tok mye tid. Nå slipper vi det, sier Jakobsen. Kommunen betaler 40 euro i årlig lisens for hver bruker. I forhold til det tidligere Lotus-systemet sparer kommunen om lag 100.000 kroner i året. – Skulle vi investert i nye løsninger, ville det blitt langt dyrere, mener it-sjefen. NETTSKYEN • Cloud Computing = tjenester via internett. • Tjenester og programvare kjøres over nettet, og lagres på eksterne servere. En stor del av dette er programvare som er tilgjengelig på nett, uten at du behøver å ha det installert lokalt på pc-en (Saas, Software as a Service). 32 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON