SVEVER: Gøy å være først i nettskyen, syns arkivkonsulent Anne Pettersen i Narvik kommune. Stoler på sikkerheten – Som kommune er vi ikke skodd for 24 timers drift, men mange brukere forventer det. En god del ansatte i helsesektoren bruker systemet til alle døgnets tider. Da er det en fordel at det driftes fra et profesjonelt driftssenter, mener Jakobsen. – Vekker det bekymring ikke å vite hvor kommunens e-post er lagret? – Det skal ikke være lett å identifisere driftssentrene. Google har inngått en avtale kalt Safe harbour agreement. Det er retningslinjer om hvordan sensitive data skal lagres i nettskyen. Nå legger vi ikke ut sensitiv informasjon, men dette er likevel en kvalitetssikring, understreker han. Avtalen gjelder innenfor EU-regionen og er en harmonisering til et regelverk som også gjelder i USA. Større risiko i eget hus – Hvordan ser du på sikkerheten? Sikkerheten er større med et datasenter og profesjonelle folk som hele tiden vedlikeholder systemet enn om vi skulle ha det i eget hus, mener it-sjefen. – Vi har problemer med å skaffe nok kompetanse til å drifte dagens system, og problemer med fysiske datarom, med utstyr som eldes og uhensiktsmessige bygg. Risikoen for at informasjon skulle komme på avveie i skyen er liten, nærmest akademisk, mener Jakobsen. – Hva med hacking? – Det er atskillig mer åpent for hacking i egen organisasjon. Google har flere sperrer. De bygger sine egne dataservere, og programmerer sitt eget operativsystem. Det gjør dem mindre sårbar for hacking og virus. Det er også et    > Fagbladet 8/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKON