Seksjonsleder Planene er klare for flere yrkesfaglige tilbud til medlemmer i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA).  FOR ØKONOMER holdes det årlig en sentral konferanse i tilknytning til en økonomisk høgskole, i tillegg til kurs og konferanser i regi av fylkene. Fagforbundet finansierer masterstudiet i offentlig ledelse, fordypning i økonomi, regnskap og finansiering. Dette er et samlingsbasert deltidsstudium på Høgskolen i Hedmark.  Intensjonen er å gi flere ledere innenfor offentlig sektor, og særlig kommunal sektor, økt kompetanse i ledelse og regnskap, sier leder Fredrik Hellstrøm i SKA-administrasjonen.  INGENIØRER OG IKT-ANSATTE har sin årlige e-forvaltningskonferanse og en nasjonal IKT-konferanse knyttet til en høgskole med IKT-studier. For tiden utvikles et 10 15 studiepoengs kurs ved Høgskolen i Buskerud. Antatt start er vinter/vår 2012. En egen faggruppe for IKT-ansatte gir ut et månedlig nyhetsbrev.  ARKIVARER har tre regionale arkivkonferanser/fagdager i året. Til høsten blir det arrangert en arkivkonferanse i Langesund 24. 25. oktober og en fagdag på Lillehammer 7. november.  Vi vurderer å sette i gang et arbeid for å opprette en fagarbeiderutdanning innenfor arkiv, opplyser Hellstrøm. Faggruppen for arkivarer gir ut et månedlig nyhetsbrev.  PERSONAL- og HR-MEDARBEIDERE har en nasjonal personalkonferanse i året knyttet til en høgskole eller universitet, og ulike fagdager rundt i fylkene. Det er utarbeidet et eget etikkopplegg til bruk i fylkesavdelingene og fagforeningene. Det utvikles et 15 poengs sam- lingsbasert kurs innenfor personal/HR, med start høsten 2011. Studiet er tilknyttet Høgskolen i Hedmark, med Elverum som base.  FAGGRUPPE PERSONAL gir ut et månedlig nyhetsbrev. Sekretærer og kontoransatte har tre regionale kurs i år; i Bodø, Værnes og Oslo. I samarbeid med Handel og Kontor og AOF skal det utarbeides et fagskoletibud. Faggruppe for kontoransatte gir ut et månedelig nyhetsbrev.  SERVICETORGANSATTE har en nasjonal konferanse, som vil bli holdt i høst. Kurset Trygg på webª er et kurs som skal styrke generell web-kompetanse i forbindelse med byggesaksbehandling.  REVISORER har tilbud om kurs og konferanser i regi av fylkesorganisasjonene, og er med i faggruppe økonomi og revisjon.  LEDERE har Fagforbundets rådmannskonferanse, en samling for rådmenn og toppledere, som ble arrangert i april. Styring i offentlig sektorª er en konferanse i samarbeid med Universitetet i Bergen. Vinterkonferansen på Rena er en konferanse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark om velferdsstatens utvikling. Fagforbundets landsdekkende rådmannsforening har egne nettsider.  NAV-ANSATTE Fagakademiet og SKA inviterer i høst til studium i veiledning og coaching, som gir 15 studiepoeng. Faggruppe Nav er et samarbeid med Seksjon helse og sosial, og de har egne nettsider. MoS Din arbeidsplass  ditt valg Tillitsvalgte fra LO Kommune hadde sitt sentrale valgkampverksted 21. juni. Det er viktig å drive valgkamp for de partiene som støtter de kravene vi har til en god arbeidsgiver. Kommune- og fylkestingsvalget handler om arbeidsplassene til medlemmene. Det valget hver enkelt tar, påvirker sammensetningen av hvem som politisk skal forme arbeidsplassene. Av erfaring vet vi at det ikke er likegyldig hvilke holdninger politikerne har til de ansatte og deres organisasjoner. Kampen mot privatisering og sosial dumping gikk som en rød tråd gjennom innleggene på valgkampverkstedet. Forbundsleder Jan Davidsen sa at valget handler om folkemakt mot kapitalmakt. Vi må synliggjøre hva de ulike partiene mener om spørsmål som angår arbeidsplassene til våre medlemmer  og velferden til innbyggerne. Det er kapitalmakta som vinner på høyresidas politikk. Fagforbundet har stor kompetanse i å samarbeide for å få en god kommune. Samarbeidsklimaet er viktig både for å utnytte ressursene best mulig og for å omstille og videreutvikle de ansatte. Det er vi som velgere som må se og stemme på politikere som vet å verdsette den samarbeidskulturen som blant annet trepartssamarbeidet er tufta på. GERD EVA VOLDEN Skillelinjene i et lokalvalg går ofte på tvers av hva de gjør i rikspolitikken. Lokalt teller personer kanskje mer enn politisk tilhørighet. Det kan være bra for demokratiet. Likevel må vi synliggjøre hva de ulike partiene mener om spørsmål som angår arbeidsplassene til våre medlemmer  og velferden til innbyggerne. Fagforbundet har mange aktivister som helt opp til valget vil sitte på skuldrene til lokalpolitikerne for å få klare svar. Lytt og lær, og få flest mulig til å bruke stemmeretten sin. For din kommune og ditt arbeidsliv er ditt valg. 38 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON