SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. måte, oppnådde det motsatte av det han ønsket og planla. Ikke siden krigen 1940–45 har vel det norske folk vært mer samlet. Kongen, dronningen og statsministeren sto fram og viste medfølelse, omsorg og ansvar. Og i sin tale siterte statsministeren en av de som overlevde massakren på Utøya: «Om én person kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.» Det ble sagt mange ganger at de som ble drept ikke døde forgjeves. Valgkampen som allerede er i gang, vil sikkert bli mer reflektert og fredelig. AUF vil ta Utøya igjen, og de vil kjempe videre for de verdier de tror på. Det sammen gjelder andre partiers ungdomsorganisasjoner. Som en partileder sa: «I dag er vi alle AUFere». Alle vil vi bevare den norske åpne og frie samfunnsmodellen. Vi må ikke glemme at det grusomme som skjedde 22. juli har skjedd andre steder, og kan skje igjen. Det fins mange tanker på nettet – fra mennesker som ønsker et system som i denne saken noen omtaler som ekstrem høyrepolitikk og som våre norske partier på høyresiden tok sterk avstand fra. I et intervju sa en jente at hun syntes synd på han som hadde skrevet manifestet og som hadde klart å gjennomføre terrorhandlingen. Dersom han hadde hatt venner med flerkulturell bakgrunn, ville han aldri klart å skrive om og siden gjennomføre det han gjorde i Oslo og på Utøya. Det er ubegripelig for meg at en person – et menneske av kjøtt og blod – kan klare å drive «jakt» på unge mennesker slik han gjorde på Utøya. Kanskje har vi alle et ansvar for at slike tanker blir tatt på alvor og debattert i våre lokale foreninger? Jon Åse, Gvarv MIDTØSTEN Ingen historisk rett Flere innlegg i Fagbladet er opptatt av Israel og palestinerne. Rigmor (Fagbladet nr. 5) sammenlikner Jerusalem med Oslo. Det er en sammenlikning som ikke holder. Jerusalem er en okkupert by. I 1947 vedtok FN en delingsplan for det britiske protektoratet Palestina som ble delt i en jødisk og en arabisk del. Israel ble opprettet i 1948. FN mente at Jerusalem skulle være en internasjonal by under FNs overhøyhet. Etter en kort krig mellom det nyopprettede Israel og de muslimske nabostatene, ble Jerusalem delt mellom Israel og Jordan. Etter 6-dagerskrigen i 1967 okkuperte Israel hele byen, og erklærte straks byen som Israels «evige og udelelige hovedstad». FN anerkjenner ikke Israels krav. Israels okkupasjon, og senere annektering, av Øst-Jerusalem er illegitim. Bosetningene i de okkuperte områdene anses for å være i strid med folkeretten. Å hevde en slags gammel historisk rett på et område, holder ikke. Da måtte verdenskartet endres totalt. Hvilke historiske årstall skal man stoppe ved? Skal Norge kreve tilbake Jemtland, Herjedalen og Båhuslen fra Sverige? Eller hva med Færøyene, Island og Grønland, som også har vært norsk land? Når det gjelder Hamas, så ble organisasjonen etablert med israelsk støtte under Intifadaen som en motvekt til PLO. (Splitt og hersk?) Uansett syn på Hamas’ politikk må vi ikke glemme at Hamas i 2006 tross alt vant et palestinsk valg på demokratisk vis. Man kan ikke bruke mytiske historier fra Bibelen som bevis på at jødene «eier» Israel. Skal vi tro Bibelen, slik Rigmor tydeligvis vil at vi skal, bodde det folk der allerede da området ble invadert av hebraiske stammer som mente at en mytisk gud hadde lovet dem området, og de gikk til krig mot dem som bodde der. Hvordan disse ble slaktet på bestialsk vis av hebreerne, på ordre fra Rigmors «gode» gud, forteller Rigmors bibel en hel del om. Harald Fagerhus DISKRIMINERING Klær skaper folk Beklager, men du muslimske dame med dekkende klesplagg som har et debattinnlegg i forrige nummer av Fagbladet, får ingen sympati fra meg. Når du i et land som det kristne Norge velger å bruke slike plagg som du beskriver, så må du regne med reaksjoner. Jeg skyr kvinner og menn som ikke kan kle seg vestlig, kvinner i 40-årene som kommer med lårkorte skjørt og mye sminke, de som bruker skinnklær med nagler, de med hanekamhår, rødt hår, grønt hår, utfordrende kledde personer av begge kjønn. Det er nå slik at man henvender seg til personer etter hvordan man oppfatter utseende. Slik er det vel for det store flertall. Spesielt muslimer er lite villige til å tilpasse seg kultur, skikk og bruk i Norge, og da får de ta det som kommer. Slutt og syt, og slutt å tenke på andre som rasister/diskriminerende. Kan jeg velge mellom to personer hvor den ene har ring i nesa eller perle på tunga, så vil jeg velge å henvende meg til den som ikke har dette. Jeg unngår også menn med ustelt langt hår, disse føler seg jo også diskriminert! Du må bare regne med reaksjoner på ditt valg. Jeg (og flere) velger å unngå personer som kler seg som du beskriver. Jeg har muslimske venner som forstår at de bør tilpasse seg levesettet i Norge. Hva de gjør hjemme, er en annen side av saken. Slik det er for alle andre også, muslimer eller ei. Ikke rasist. Arnhild Westeng, Frei ELDREOMSORG Slik skal det være Det varmet mitt hjerte å lese om Mariann Lindi sin arbeidsglede på Oss-sidene i forrige nummer av Fagbladet. Dette er eldreomsorg slik det skal være. Stå på alle dere ved Polmak eldresenter, og dersom jeg får behov for det, vil jeg komme til å søke om å få komme til dere. Per M. Harviken, 64 år, Oslo Fagbladet 8/2011 > 51 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON