Kryssord Gave Skorpe Pike navn Omtanke Pluss Skade Polit. parti Publisitet Gå i hi Idrett Ønsker Person. pron. Dyr Spydig Bonde    Utredskap slette Hermod © 320 05-2011 Mirakel Flat T ele Ør Hulke Klut Enda    Endeløs Lever Stilne Fransk by Instru-    Har all    Leie ment    makt Snekker redskap Skjul Polit. parti Titteskap Husgeråd Rommål T akst Oppmuntre Noen Heller Over Bønn om hjelp Norsk elv Oppdrett Hast T all Ildsjel Grønnsak Patina Bort Slem Matemne Mot Henstille Ikke T all Patte Øve Prakt Stoppe T oneart Nynorsk Så pron. Leven Stoppe Nyte Enorm Sport Nedbør Dyr Styring Byge Nynorsk art. Løsningen på kryssord nr. 8 må være hos oss innen 20. september! Merk konvolutten med «kryssord nr. 8» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS!Leggikkeannetennkryssordetikonvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? VINNERE av kryssord nr. 4 B    O    A    M    C    A FORBUNDSVISE A FELE RUR EDELWEISS OMEN G L I S S E N    O M S T I L L I N G ILLE KEI EERO KNEE REEL PA LENNY HVEM REBELSK TENT ONO FRES RV    SARTRE OLUSOKLADDN AQUARIUS Y URO BLI UNNTAKSVIS GINSENG MEDGI    ESS GNIER E FREDSPRISEN ASCOT OEN PAI ENER    ÅR ART ØRSKEN MAYA PRE T KRISESENTERLOVEN Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: GerdHåseth 6440 Elnesvågen Wenche Kreken 1349Rykkinn Åsbjørn Ueland 4360 Varhaug 58 > Fagbladet 8/2011 Kari-Sofie Jenssen fbaargang2011 fbseksjonKON