Siden sist Tar med seg erfaringene videre Når det smeller, er det kompetansen som styrer folks handlinger. Det var på Oslo universitetssykehus katastrofealarmen gikk 22. juli, det var herifra de fleste utrykningene til Regjeringskvartalet og Utøya gikk, og det var her de skadde ble tatt imot. 2. august møtte Jan Davidsen ledere og ansatte som jobbet under terrorangrepene. Davidsen roste de ansatte for formidabel innsats i en ekstremt tøff arbeidssituasjon. " Er det noe vi kan lære av det FØRST På STEDET: Ansatte på Sentrum ambulansestasjon i møte med Jan Davidsen etter terrorangrepet. Til venstre assisterende avdelingssjef Bjørn Bjelland. dere har vært gjennom, og som vi kan jobbe mot på nasjonalt nivå? spurte forbundsleder Jan Davidsen. Bjørn Bjelland, assisterende avdelingssjef på Sentrum ambulansestasjon, var soleklar på hva som må til for å gjøre en god jobb under slike forhold: " Vi må ha store og slagkraftige enheter og ansatte med høy kompetanse. Det har vi her, og derfor løste vi også oppgavene på en god måte. " Det er kompetanse som styrer handlingene til folk når de skal jobbe under en slik aksjon, sa Bjelland som selv var på jobb da bomben gikk av. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Våre verdier lever videre Den 22. juli 2011 er en svart dag i norsk historie. Vi er mange nå som har kjent trangen til å bruke mer tid på dem som står oss nærmest. Vi har også møttes til markeringer i nær sagt hver by og hver grend. I disse dager kjenner vi virkelig på kroppen at samhold gir styrke. Angrepet den 22. juli var et attentat mot vår fredelige sameksistens, et attentat mot arbeiderbevegelsen, AUF og livet på Utøya. Det var et overlagt massemord på uskyldige ungdommer, noen fortsatt barn. VG gjengir en liste terrormistenkte Anders Behring Breivik skrev i 2003, som nettdebattant. Lista er en gjennomgang av de viktigste tiltakene for å svekke venstresidenª. Øverst på lista, med betegnelsen 1. prioritet, står det: Vi starter med å svekke Kommuneforbundet (Som hater FrP fremfor alt). De vil bli svekket tilstrekkelig i løpet av 10 år. Kampen har startetª. Fagforbundet hater ikke Frp framfor alt. Vi ser bare klart at politikken Frp står for skader medlemmene våre. Et eksempel er at Frp ønsker å privatisere og konkurranseutsette alle offentlige tjenester. Det er underlig at det å Fagforbundet hater ikke Frp framfor alt. Vi ser bare klart at politikken Frp står for skader medlemmene våre. ivareta lønns- og arbeidsforholdene til de lavest lønte i landet, det å jobbe for hele og faste stillinger og mot sosial dumping, betraktes som en trussel mot noen. Vi har flinke tillitsvalgte som daglig synliggjør det arbeidet vi gjør for medlemmene våre. Motkreftene eller høyrekreftene viser oss at det ikke bare er i andre land, land som vi ikke liker å sammenlikne oss med, at vold og terror er noe vi kan bli møtt med. Innlegget til Behring Breivik ble postet 19. april 2003, under et halvt år før selv hevder at hans terrornettverk var under planlegging. På dette tidspunktet var sammenslutningen mellom Kommuneforbundet og Helse- og sosialforbundet til Fagforbundet kun noen uker unna. Ønsket om å svekke Fagforbundet har ikke gått i oppfyllelse. I de åtte årene som har gått har forbundet satt stadige rekorder i antall medlemmer. Nå ligger vi over 100.000 høyere enn da Breivik erklærte at kampen har startetª. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM