Tusen takk! 22. juli rammet ondskapen Norge. 77 medmennesker ble drept, mange ble hardt skadd og enda flere vil slite med minner fra grufulle opplevelser. Helsepersonell gjorde alt de kunne fra første stund, både på Utøya og i Regjeringskvartalet. Mange av Fagforbundets medlemmer har bidratt til å redusere skadeomfang og å redde liv. Jeg føler stor takknemlighet overfor hver og en av dere. Helsevesenet slo full katastrofealarm og ryddet plass for å behandle mange, mange hardt skadde mennesker. Helsearbeidere av alle profesjoner avbrøt ferien og helgefri og stilte på jobb på rekordtid. Det var profesjonalitet i alle ledd. Midt i kaoset bevarte dere roen og viste varme og omsorg for hver enkelt av dem som trengte deres hjelp. Etter katastrofen besøkte jeg sykehus, legevakt, AMK og pårørendesentre. Alle steder møtte jeg helsepersonell med opplevelser fra de uvirkelige timene. Vi kan ikke ta vekk sorg og forferdelige minner, men vi kan gjøre alt for å støtte hverandre og gi en hjertelig takk til alle som har bidratt. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Åtte av våre ble drept Massakren på Utøya rammet oss alle. Også Fagforbundet. Åtte engasjerte medlemmer ble frarøvet livet og framtida. De er borte for alltid, men engasjementet deres for et bedre samfunn lever videre. Hanne Kristine Fridtun 19 år Stryn, Sogn og Fjordane Hanne var sykepleierstudent i Førde, og studentmedlem i Fagforbundet. Ved siden av studiene jobbet hun helgevakter i tjenester for funksjonshemmede i Stryn kommune. Denne sommeren hadde hun også sommerjobb i hjemmesykepleien. Lene Maria Bergum 19 år Namsos, Nord-Trøndelag Lene fullførte i vår medie- og kommunikasjonslinja på Byåsen videregående skole i Trondheim, og var studentmedlem i Fagforbundet. Etter Utøya skulle hun jobbet som journalist i Namdalsavisa, og fra høsten var planen hennes å studere historie og språk i Barcelona. Simon Sæbø 18 år Salangen, Troms Simon gikk i vår ut av Sjøvegan videregående skole der han var elevrådsleder og russepresident, og studentmedlem i Fagforbundet. Ved siden av skolen jobbet Simon blant annet som frivillig med leksehjelp for unge asylsøkere. Syvert Knudsen 16 år Lyngdal, Vest-Agder Syvert ville bli kokk, og gikk i vår ut av linja for kokk- og servitørfag ved Mandal videregående skole, og han var studentmedlem i Fagforbundet. Fra høsten var planen å bli lærling i kokkefaget og deretter ta fagbrev. Tina Sukuvara 18 år Vadsø, Finnmark Tina var lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Glimmerstua barnehage i Vadsø, og medlem i Fagforbundet. Nå skulle hun ta fatt på det siste året som lærling i barnehagen, og deretter var planen å skaffe seg studiekompetanse og studere videre. Anders Kristiansen 18 år Bardu, Troms Anders gikk på Bardufoss Høgtun videregående skole der han også var leder av elevrådet. Han var studentmedlem i Fag- forbundet. Før han reiste til Utøya, ble Anders engasjert av Bardu kommune for å etablere et ungdomsråd i kommunen. Hanne Balch Fjalestad 43 år Lunner, Oppland Hanne var på Utøya som frivillig for Norsk folkehjelp. I hverdagen jobbet hun som hjelpepleier på Lunner omsorgssenter og som assistent i Ulvefaret boliger, og var medlem i Fagforbundet. Hanne etterlater seg fire barn fra 11 til 20 år. Den eldste var på Utøya sammen med moren og overlevde massakren. Sverre Flåte Bjørkavåg 22 år Sula, Møre og Romsdal Sverre var ansatt i hjemmesykepleien i Sula kommune, og hadde nesten fullført syke- pleierutdanningen som han tok ved siden av jobben. I tillegg hadde han en rekke verv. I februar i år ble Sverre ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og Romsdal og var på Utøya som Fagforbundets offisielle representant. Fagbladet 8/2011 > 5 fbaargang2011 fbseksjonSAM