Siden sist Ryddet blomster Ansatte i Bymiljøetaten i Oslo kommune har sammen med ansatte i Riksarkivet ryddet blomsterhavet foran Oslo domkirke. Blomster, lys, hilsener og gjenstander som er lagt ned for å minnes terrorofrene er tatt vare på for ettertiden. Alle blomster er lagt i et eget område for kompostering, lysene blir smeltet og støpt om, og kort, hilsener og andre minner arkiveres som dokumentasjon på folkets reaksjoner. På bildet er Joakim FrimannDahl, Aleksander Lino, Jan Brodersen og Tom Kristiansen fra Bymiljøetaten i gang med opprydningen.    SH Utmattet av innsparinger RenoNorden fortsetter å bryte arbeidsmiljøloven Renovasjonsgiganten RenoNorden får igjen påpakning for flere brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet ga i fjor RenoNorden sju pålegg etter tilsyn ved deres avdelinger i Oslo, Akershus og Vestfold. Nå har Arbeidstilsynet gjennomført nye tilsyn i Drammen, Ålesund og Oslo. Firmaet, som er markedsledende i innsamling av husholdningsavfall, er nå gitt varsel på nytt om de samme pålegg som i fjor. Etter tilsynet i fjor dokumenterte RenoNorden at de hadde rettet seg etter påleggene fra Arbeidstilsynet. Nye systemer ble skissert, men det viser seg at de ikke blir etterlevet i avdelingene. I fjor ble det blant annet påpekt mangelfulle arbeidskontrakter, at firmaet bryter loven ved mangelfull kontroll av arbeidstid og at de har mangelfulle rutiner for utbetaling av overtidstillegg. Arbeidstilsynet reagerer også på RenoNordens bonussystem. De krever i år som i fjor, at selskapet utarbeider en risikovurdering i forhold til eventuelle helse- og sikkerhetsmessige konsekvenser av systemet. RenoNorden har fått frist til å svare på varslene om pålegg til 26. august. Følg saken på www.fagbladet.no    OT – De ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim opplever stadige krav om nye innsparinger som utmattende, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt Sigmund Eidem. – Det føles utmattende aldri å komme i mål, selv om vi har spart utgifter i hundremillioners-klassen i flere år, sier Sigmund Eidem til NRK. Styret for St. Olavs Hospital vedtok tidligere i år at sykehuset maksimalt kunne spare 125 millioner neste år gjennom omstilling. Men i sommer har regionforetaket Helse Midt-Norge lagt fram et krav om samlet innsparing på 155 millioner kroner for hele regionen, der St. Olav må ta hovedbyrden på 75 millioner kroner. De ansatte og tillitsvalgte forstår ikke hvordan St. Olav skal klare å spare mer enn de 125 FRUSTRERT: Hovedtillitsvalgt Sigmund Eidem mener det er utmattende å spare og spare, men aldri komme i mål. millionene som opprinnelig ble vedtatt. Selv administrerende direktør Nils Kvernmo sliter med å skjønne hvordan sykehuset skal klare de tøffe innsparingene. St. Olavs Hospital og de andre sykehusene i helseregionen skal ha sparetiltakene ferdig utredet innen 1. november.    PF 6 > Fagbladet 8/2011 Foto: Maria Wathne Foto: Espen Gundersen, Bymiljøetaten fbaargang2011 fbseksjonSAM