Utøya skal rustes opp Fagbevegelsen vil bidra til at Utøya bygges opp igjen etter tragedien 22. juli. " Vi har oppfordret alle fagforeninger til å bidra, men samtidig ønsker vi at pengene blir kanalisert gjennom forbundet og LO, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord. " På den måten kan vi være sikre på at alt går uavkortet dit det skal, og at Utøya gjenoppbygges på en slik måte at den gamle identiteten blir bevart, legger hun til. " Fagforbundet sentralt kommer selvsagt til å ta sin del av det økonomiske ansvaret, og samarbeide med LO om støtte, opplyser nestlederen. Fagforbundet Telemark har gitt 25.000 kroner. En rekke av LOs lokalorganisasjoner har også gitt UTØYA-SJEFEN: " Det er rørende, midt oppi alt det tragiske, hvordan mennesker over hele landet har engasjert seg, sier Martin Henriksen. 100.000 til arbeidet på Afrikas horn Fagforbundet har bevilget 100.000 kroner til Norsk Folkehjelps bistandsarbeid på Afrikas horn. Sultkatastrofen på Afrikas horn er den verste på 60 år, og Somalia er hardest rammet. Over ti millioner mennesker er berørt, og behovet for hjelp er enormt. Det trengs mat og vann og annen livsnødvendig hjelp, skriver forbundet på sin nettside. Norsk Folkehjelp samarbeider med lokale partnere nord i Somalia. De har vært til stede i dette området siden 1993 og er vurdert av lokalsamfunnet som en organisasjon som bidrar til utvikling og stabilitet. Fagforbundet oppfordrer også andre LO-forbund om å bevilge penger til nødhjelpsarbeidet. PF colourbox.com Fagbladet 8/2011 > 7 penger eller varslet pengestøtte. Utøya ble i 1950 gitt til AUF som en gave fra fagbevegelsen. " Vårt mål er fortsatt å gjøre øya til et sted der ungdom kan møtes til politisk engasjement og diskusjon. Utøya kommer også til å være et sted for å hedre dem som har gått bort og verdiene de sto for, sier tidligere AUF-leder Martin Henriksen som nå er styreleder for Utøya AS. Han er rørt over den støtten som folk har vist. Ikke minst varmer støtten fra fagbevegelsen. Tekst: PER FLAKSTAD På fagbladet.no vil vi legge ut bilder fra valgaktiviteter landet rundt, og trenger hjelp av deg som leser. Send oss ditt bidrag på e-post til tips@fagforbundet.no sammen med en kort tekst: " Hvem som er med på bildet. " Hva som skjer. " Hvor bildet er tatt. Mobiliserer innvandrere  En av fire som kan delta i lokalvalget i Oslo i høst har innvandrerbakgrunn. De kan avgjøre valget  hvis vi får dem til stemmeurnene, påpeker Elvis Chi Nwosu. Forskning viser at tre av fire innvandrere stemmer med venstresiden, så her ligger det et stort potensial for de rødgrønne.  Jeg vil ha fokus på førstegangsvelgere og nye landsmenn, sier Elvis Chi Nwosu. Sammen med seks sju andre medlemmer i Fagforbundet vil Elvis stå utenfor lokaler hvor det er mulig å forhåndsstemme. De vil også besøke menigheter, moskeer, fotballturneringer, nasjonaldager, kirker og kulturarrangementer MOBILISERER: Elvis Chi Nwosu jobber aktivt for å få flere innvandrere til stemmeurnene. for å informere om retten til å stemme.  Dette er god, gammeldags folkeopplysning, rett og slett informasjon om hvordan man skal bruke stemmeretten. Han forteller at det er 120.000 innvandrere i Oslo som kan stemme ved høstens valg. De utgjør en firedel av de stemmeberettigede i hovedstaden.  Hvis halvparten av dem bruker stemmeretten, kan det bli utslagsgivende, mener Elvis. Ved tidligere valg har kun 25 prosent av ikke-vestlige innvandrere gått til valgurnene i Oslo. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kan 400.000 innvandrere stemme i Norge i høst, en økning på over 100.000 sammenliknet med valget i 2007. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN/LO-Aktuelt Foto: Per Flakstad Foto: Scanpix fra valgkampen fbaargang2011 fbseksjonSAM