STEMMERETT: Verken Daniel Eide (t.v.) eller Vetle Wiik er spesielt opptatt av politikk, og vet ikke om de vil bruke stemmeretten. Frida Fredriksen er derimot ikke i tvil om SV vil få hennes stemme. Bor DU i en prøvekommune? • I 20 kommuner kan unge som fyller 16 eller 17 i valgåret, stemme ved kommunevalget (ikke fylkestinget!) i september. Kommunene er: Marker, Lørenskog, Hamar, Vågå, Sigdal, Re, Porsgrunn, Grimstad, Mandal, Gjesdal, Stavanger, Austevoll, Luster, Ålesund, Osen, Namdalseid, Tysfjord, Kåfjord, Hammerfest, Kautokeino, pluss Longyearbyen lokalstyre. • 9300 unge kan stemme ved årets kommunevalg. De vil sannsynligvis ikke påvirke resultatet i noen spesiell retning, fordi de langt på vei stemmer tilsvarende fordelingen blant voksne. Likevel viser skolevalg noen forskjeller. Arbeiderpartiet er den klareste taperen, SV den klareste vinneren, med Fremskrittspartiet som en god nummer to. • Ønsket om at unge skal delta aktivt i lokalsamfunnet er den viktigste begrunnelsen for å prøve ut en 16-årsgrense. Valgdeltakelse er en vane som dannes tidlig i livet, håpet stemmeandelen vil øke på lengre sikt. Viktig å følge opp – Først og fremst er det viktig å gi unge politikere attraktive plasser på de lokale listene. Ungdommen trenger kandidater som brenner for saker de selv identifiserer seg med; utdanning og læreplasser, kollektivtrafikk og boligpolitikk for ungdom, sier Linn Hemmingsen, leder for Fagforbundet Ungdom. Hun understreker at det ikke er nok å gi ungdommene stemmerett, det må følges opp med andre tiltak som inspirerer til å sette seg inn i lokalpolitikk og valg. – Få lokalpolitikk inn i samfunnsfagpensum på ungdomsskolene, og følg eksemplene fra de skolene som henter inn unge lokalpolitikere fra ulike partier i undervisningen. Jeg vil tro at det både skaper engasjement og gir kunnskap, mener Linn Hemmingsen. Fagbladet 8/2011 > 17 fbaargang2011 fbseksjonSAM