Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Forskjellen på kaskoforsikringer Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Du overvåkes – enten du vil eller ikke! I disse tider hvor så mange snakker om overvåkning på forskjellige måter, har særlig en problemstilling aktualisert seg blant de sakene vi har på Forbundsadvokatkontoret. Saken knytter seg til avfallsbransjen hvor det var enighet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver om at det skulle settes GPS inn i søppelbilene slik at man fikk et effektivt faktureringssystem. I ettertid valgte arbeidsgiver å bruke informasjon fremkommet via GPS-overvåkningen til annet formål enn det som var avtalt. Helt konkret ble overvåkningen brukt som bevis for feilaktig timeregistrering. Fagforbundet mener at dette er ulovlig, og vi har prøvd å få såkalt bevisavskjæring, altså at GPS-overvåkningen ikke kan legges til grunn som bevis for annet enn det det var enighet om at dataregistreringen skulle brukes til. Saken har vært fremlagt for tre instanser, men vi har dessverre ikke fått medhold. Det betyr at vi som arbeidstakere i større grad enn tidligere risikerer at dataregistrering brukes til langt mer enn trodde var mulig. Å legge fram datainformasjon fremhentet til annet formål enn avtalt, er et brudd på personvernlovgivningen. Det er Datatilsynet enig med oss i, men likevel har retten kommet til at det er et viktigere prinsipp at partene kan legge fram de bevis de mener å bygge sine påstander på – selv om de er fremskaffet på utilbørlig vis. Dette ser vi på som svært problematisk. Konsekvensene er at vi som arbeidstakere må være svært kritisk til alt som har med elektronisk overvåkning å gjøre. Den tekniske utviklingen gjør det lettere å overvåke. Et eksempel er via mobiltelefon. Dette har til nå primært politiet brukt i spesielle tilfeller, men vi ser for oss at også dette vil bli langt mer vanlig framover. De fleste moderne mobiltelefoner har nå innebygget GPS, og posisjonsinnhenting kan lett innhentes. Andre eksempler vil være passering av bomringer dersom du har tjenestebil, overvåkningskamera på jobb, adgangskontrollsystem, etc. De opplysninger som arbeidsgiver samler inn og lagrer uavhengig av hva det egentlige formålet var, vil du som arbeidstaker alltid måtte forvente at blir brukt til andre formål enn det du opprinnelig trodde de skulle brukes til. Dette kan være smart å ha i tankene! SPØRSMÅL: Hva er egentlig forskjellen på toppkasko, kasko, minikasko og ansvar på bilforsikringen? Prisforskjellen er ganske stor! Helen SVAR: Forskjell i hva forsikringene dekker, gjenspeiles helt riktig i prisen. Her er en kort oversikt: ANSVARSFORSIKRING er lovpålagt og dekker skader på andre personer samt andres eiendeler og eiendom. Den dekker også fører- og passasjerulykke. MINIKASKO dekker i tillegg skader som følge av brann, bruddskade på glassruter, og gir erstatning ved tyveri og innbrudd i bilen. KASKO dekker i tillegg skader på egen bil som følge av kollisjon, sammenstøt med dyr, utforkjøring, velt og hærverk. TOPPKASKO dekker i tillegg leiebil, flere typer skader og har høyere beløpsgrenser ved tyveri eller skade på fastmontert utstyr, løse gjenstander og spesiallakk. Det som påvirker prisen mest, er merke, modell, kjørelengde, registreringsår på bilen samt ditt bosted og alder. Jo nyere og dyrere bil du har, desto viktigere er det å ha god dekning. Det er bare kasko og toppkasko som dekker skade på egen bil om du har skylden for skaden. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen Må jeg melde verdien av innbo? SPØRSMÅL: Når det gjelder LOfavør kollektiv hjemforsikring, må jeg melde fra hvor mye vi har av verdier for hjemme? Hvor mye dekker forsikringen? Lars-Erik SVAR: Med kollektiv hjem er det meste veldig enkelt. Du trenger ikke opplyse på forhånd hva du eier, men ta gjerne vare på kvitteringer og/eller takstpapirer for verdifulle gjenstander. En idé kan være å bruke et kamera og fotografere rom for rom. Det gjør det lettere å huske og dokumentere hva du har i boligen din. Forsikringen har ingen øvre grense for samlet erstatning. Vær likevel oppmerksom på at erstatning av enkeltgjenstander og samlinger er begrenset oppad til 200.000 kroner. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen Fagbladet 8/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonSAM