Det gjelder å følge med i tiden Kommunal Kompetanse har byttet navn til Fagakademiet. Vi ønsker deg som jobber med kommunale og offentlige tjenester velkommen på våre kompetansetiltak. Vi tilbyr 700 aktuelle kurs, konferanser og studier over hele landet, for eksempel:  Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  Medikamenthåndtering i skole og barnehage  Hva gjør jeg når arbeidsmiljøloven brytes? Les om våre tilbud på fagakademiet.no Vi er LOfavørs forsikring Hva betyr det for deg? Først og fremst kan du være sikker på å få forsikrin med gode vilkår. Du kan også føle deg trygg på å få rask og god behandling hvis uhellet er ute, for SpareBank 1    Forsikring    har    Norges    mest Reis med hjerte, hjerne og holdning Juleshopping i Beijing                Les mere på www.albatros-travel.no/fag igjen Informasjon og bestilling: info@albatros-travel.no sselskap.               fornøyde kunder etter skade. g      fbaargang2011 fbseksjonSAM