Stem på politiske partier som vil ha offentlige tjenester under demokratisk styring i offentlig regi.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Mitt yrkesvalg Vi har spurt åtte medlemmer om hvorfor de har valgt nettopp sitt yrke, og hva som er viktigst for dem i jobben. Side 30 ˇ€‹  Kompetansen dumpes på dynga Lill Solbakken har ni års erfaring med Groruddalens grøntområder i Oslo. 1. september overtar ISS Landscaping, etter anbudsrunde i sommer. Hun er tildelt ny jobb på avfallsstasjonen. Side 35 ˇ€‹ Kvalitetsstandard for renhold En av de viktigste oppgavene kommunene har i forhold til sine innbyggere, er å sørge for et godt renhold. Det har betydning for trivselen og helsa, og har stor innvirkning på sykefravær og produktivitet. NS Insta 800 er et godt faglig utgangspunkt for tjenesten. Side 36 Imponerer med avfall Velkommen til Remiks, renovasjonsselskapet i Tromsø. På 69 grader nord utøver 70 ansatte og direktør Bård Jørgensen en avfallshåndtering som imponerer verden rundt. Side 32 Fagbladet 8/2011 > 27 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2011 fbseksjonSAM