Samferdsel og teknisk UBEHAGELIG: Tillitsvalgt Trond-Are Henriksen (t.v.) syns det er ubehagelig med kameraene Avfallsservice AS har montert på arbeidsplassen. Renovatør Jørn Roar Rollstad fikk sparken med begrunnelse i data fra GPS-en i bilen. Overvåkes av kamera på jobb GPS-saken • Mai 2010: Sjåfør Jørn Roar Hansen Rollstad ble oppsagt av Avfallsservice AS i Troms. Begrunnelse: For lange pauser og deretter ført overtid. • Arbeidsgiver viser til data fra renovasjonsbilens GPS. • Datatilsynet konkluderte med at dette var lovstridig overvåkning av ansatte. • Hålogaland lagmannsrett kom fram til at GPS-dataene kunne legges fram som bevis, selv om de var lovstridig innhentet. • Juli 2011: Nord-Troms tingrett frifinner Avfallsservice for usaklig oppsigelse. Hansen Rollstad dømmes til å tilbakebetale lønn på 2880 kroner for å ha ført 12 timer for mye. I tillegg dømmes han til å betale Avfallsservices saksomkostninger på 280.000 kroner. Renovatører i Avfallsservice AS overvåkes nå med både GPS og kamera. I forrige måned seiret selskapet Avfallsservice AS i den såkalte GPS-saken. De fikk legge fram dataene fra GPS-overvåkning av ansatte som bevis i Nord-Troms tingrett, selv om dette ifølge Datatilsynet er brudd på personopplysningsloven. Renovatør Jørn Roar Rollstad ble dømt for å ha ført 12 timer KAMERA: Parallelt med rettssaken installerte arbeidsgiveren to kameraer på arbeidsplassen. Tillitsvalgt er redd for hva de skal bruke bildene til. overtid urettmessig, og må betale tilbake 2880 kroner. Avfallsservice AS ble frikjent for usaklig oppsigelse. Kamera på plass Nå mener tillitsvalgt Trond-Are Henriksen at ledelsen bruker GPSseieren til å utvide overvåkningen. Han jobber selv på avfallsstasjonen der to kameraer har blitt installert i sommer. – Parallelt med kjennelsen om at GPS-dataene kunne legges fram i retten, monterte ledelsen to kameraer på avfallstasjonen. Ett kamera går mot deponiet og ett er et roterende kamera i kuppel. Det føles som å ha en person bak ryggen som følger med deg hele dagen, sier han. Alle tapte Trond-Are Henriksen er opprørt, både over at ledelsen fikk legge fram GPS-dataene i retten, selve dommen og kameraene som er kommet opp i sommer. – Jeg stoler ikke på ledelsen lenger. De har ingen tillitt. Jeg er ikke i tvil om at de vil bruke opplysningene fra kameraene til å si opp folk dersom det er noen de vil bli kvitt – på samme måten som de gjorde med GPS-dataene, sier han. – Vi har alle tapt på denne dommen. Nå er det fritt fram for å overvåke og si opp folk. – Kontrollerer avfallet Daglig leder Sigleif Pedersen ved Avfallsservice AS sier at kameraene er der for å overvåke selve avfallet. – Vi installerte kamera for å holde kontroll med hva slags avfall som er i konteinerne. Stikkprøver fra kamera forteller om det er korrekt type avfall som leveres, forklarer Pedersen. Pedersen hevder at Fagforbundets reaksjoner er et resultat av at de tapte i tingretten. – Vi fikk verken reaksjoner på personalmøter i mai eller i arbeidsmiljøutvalget. Kameraene er også meldt inn til Datatilsynet, sier han. På spørsmål om de kan komme til å bruke opplysningene fra kameraene for å sjekke om folk gjør jobben tilfredstillende, sier Pedersen: – Det er ikke derfor vi har installert dem. Les mer på Fagbladet.no. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS 28 > Fagbladet 8/2011 Foto: Bjørn A. Enoksen fbaargang2011 fbseksjonSAM