Feiet seg til brann- konstabel Navn: Kenneth Henriksen Alder: 25 Yrke: Brannkonstabel Arbeidsplass: Salten Brann- og redningstjeneste, Nordland Kenneth Henriksen kom inn i brann- og redningsyrket via feiervesenet. – Jeg fikk tips fra et veiledningsteam på ungdomsskolen om at det var mulig å gå denne veien inn i brannyrket, forteller Kenneth Henriksen. Etter å ha gått læretid, tatt fagbrev og vært feier, gikk han nylig over til brannvesenet. Holder byen framkommelig Navn: Vesna Huljev Alder: 39 Yrke: Trafikkbetjent Arbeidsplass: Oslo kommune – Det var ren nysgjerrighet som brakte meg inn i yrket som trafikkbetjent, forteller Vesna Huljev. – Jeg jobbet i kaffebaren på Ullevål sykehus, men følte behov for miljøendring. Nå har jeg funnet en jobb jeg kan tenke meg å være i helt til pensjonsalderen, sier hun. – Utfordringene kommer fortløpende hver dag. Jeg vet aldri hvordan jeg blir møtt av bilistene, hvilke situasjoner som skal takles denne dagen. Det er veldig viktig å være bevisst hvordan man selv opptrer, og da kommer det godt med å ha erfaring fra mange forskjellige jobber, ikke minst fra servicenæring. – Jeg ble medlem av Fagforbundet mens jeg jobbet på sykehuset. Det var helt naturlig å være fagorganisert. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS – Det er en meningsfylt og samfunnsnyttig jobb. Det er spennende å få hjelpe andre, sier han. – Utfordringer er det mange av når du er fersk. Så langt har jobben tilfredstilt absolutt alle forventninger. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Åtte medlemmer av Fagforbundet forteller her hvorfor de har valgt å arbeide i samferdsel og teknisk. Vi har også spurt dem om hva de liker best ved jobben sin, og hvilke utfordringer de møter. På jakt etter brannfeller Navn: Rune Kyllenstjerna Alder: 29 Yrke: Branninspektør Arbeidsplass: Oslo brann- og redningstjeneste, brannforebyggende avdeling Rune er utdannet branningeniør, og har valgt å jobbe i det offentlige med forebyggende arbeid. Han er i dag en av tre branningeniører i Oslo brann- og redningsvesen. – Jeg ønsket å jobbe med forebyggende arbeid. Utrykning er ikke helt greia for meg, sier han. – Brannforebygging er et meningsfylt arbeid med stadig nye prosjekter. Det er et godt arbeidsmiljø, men vi har absolutt en utfordring med offentlig byråkrati. – Jeg valgte å bli medlem av Fagforbundet fordi jeg finner de rette prinsippene her. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Kunnskapstørst Navn: Vidar Strand Alder: 40 Stilling: Vaktmester Arbeidssted: Nord-Aurdal kommune, Oppland – Den byggtekniske utviklingen går utrolig raskt. Det kommer stadig nye løsninger, noe som byr på store utfordringer. Vi må hele tida være forberedt på nye løsninger i gammel og ny bygningsmasse, forteller han. Vidar har sjøl tatt konsekvensene med å kurse og videreutdanne seg for å være i forkant og forstå det som kommer. Han er nå deltidsstudent ved Fagskolen på Gjøvik, og mener det er vel verdt slitet. – Jeg syns energiløsninger er spesielt interessant, og jeg har alltid har vært nysgjerrig på hvordan ting henger sammen, røper han. Han sier det ikke hadde vært mulig å følge utviklingen om ikke arbeidsgiver hadde vært med på å tilrettelegge slik at han kan videreutdanne seg. Vidar er også plasstillitsvalgt i Fagforbundet. Tekst og foto: TRYGVE LIEN 30 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM