a : n k Topp moderne renovasjon Navn: Daniel Sebergsen Alder: 34 Yrke: Renovatør/sjåfør Arbeidsplass: Remiks i Tromsø, Troms Daniel begynte som sommervikar i Remiks, Tromsø kommunes renovasjonsselskap. Det fortsatte med lengre vikariater og etter hvert fast ansettelse. I dag jobber han i landets mest moderne renovasjonsselskap. – Jeg begynte med renovasjon på gamle måten. Vi var flere på samme bil og jobben var mer fysisk aktiv. I dag har vi helautomatiske sidelastere. Vi kjører med én mann per bil og fjernstyrer tømmingen fra førerhuset. – Det har vært mange utfordringer med ny teknologi. I tillegg har vi personlig ansvar for våre Fascinert av trikken soner, og publikum kan ringe oss direkte. Du må være parat til å forklare og svare på det meste, forteller Daniel. For meg var det sikkerhet i forhold til eventuell konflikt og medlemsfordelene ved forsikring og slikt, som gjorde at jeg ble medlem av Fagforbundet. Tekst: OLA TØMMERÅS Navn: Sebastian Døring Alder: 30 Yrke: Trikkefører Arbeidsplass: Oslo sporveier Sebastian Døring en ekte trikkeentusiast. – Trikk er teknologi og ingeniørkunst. Den er en del av byen. Det fascinerer meg hvordan trikken er integrert i så vel bymiljøet som i skog og parker sporveiene går gjennom, sier han. Han begynte i Oslo sporveier, eller KTP (Kollektivtransportproduksjon AS) som det heter etter den siste omstruktureringen, for seks år siden. Han har vært med en periode med store omveltninger og opplever mange nye utfordringer for kollektivtransport i Oslo. – Jeg er opptatt av at trikken skal være kundevennlig, stille og Gikk nye veier Navn: Elin Hestekind Alder: 28 Yrke: Renholdsoperatør Arbeidssted: Fagernes skole, Oppland Elin Hestekind var ferdig utdannet hjelpepleier i 2000. Men i dag arbeider hun som renholdsoperatør på Fagernes skole i nabokommunen Nord-Aurdal. Selv om det betyr 70 ekstra kilometer i bil hver dag, angrer ikke Elin på valget hun gjorde i 2003. – Jeg var ute etter fast jobb. Det var målet mitt hele tida, men som hjelpepleier var det vanskelig å få fast jobb i Etnedal kommune. Det var bare små vikariater å få, forteller hun. Men Elin slo seg ikke til ro med det. Helt tilfeldig dukket det opp en fast stilling som renholdsoperatør. at folk skal like den, men utfordringene er mange. Vi har et enormt etterslep på vedlikehold, mange støyende sporstrekninger og gammelt materiell, sier Døring. Det var engasjementet for trikkens framtid som gjorde at Døring meldte seg inn i Fagforbundet. – Jeg skrev gjentatte ganger til ledelsen som privatperson, men innså at man vinner ikke gehør for noe alene, sier han. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Elin tok spranget og fikk jobben. Snart ble det fagbrev og 100 prosent stilling på Fagernes skole. – Jeg stortrives, og angrer ikke på at jeg endret kurs, sier Elin. Hun syns det er trygt å ha Fagforbundet med på laget. Tekst og foto: TRYGVE LIEN Fulgte barndomsdrømmen Navn: Tonje Merethe Pedersen Alder: 28 Yrke: Frisør Arbeidsplass: Zåbra grønn frisør, Notodden Rygg- og slitasjeskader, krevende arbeidsmiljø med kjemikalier, eksem og hudproblemer. Det manglet ikke på advarsler da Tonje Merethe Pedersen valgte å endre studieretning, for å følge barndomsdrømmen om å bli frisør. – Jeg var på vei til å bli barne- og ungdomsarbeider, men avbrøt studiene. Jeg ville bli det som alltid hadde vært drømmen, nemlig frisør, sier Tonje Merethe. Hun begynte i en salong som tok arbeidsmiljøet på alvor. Zåbra grønn frisør begynte med «grønne produkter» allerede for fem år siden. – Å finne de tryggeste og mest miljøvennlige produktene har vært en stor utfordring. Deretter fulgte mye arbeid med å overbevise både oss selv og kundene om at disse produktene fungerte like bra, forteller hun. I dag er Tonje Merethe med i styret for Frisørenes fagforening. – Det er faktisk helt tilfeldig at jeg ble med i Fagforbundet. Salongen hadde LO-kontoret som nabo, og en dag kom vi tilfeldigvis i kontakt. Jeg liker å være med i en organisasjon som jobber for bedre arbeidsvilkår for oss alle, sier hun. Tekst: OLA TØMMERÅS m F n o e g a e H o t : r o t M R e e m u n t t a o F F fbaargang2011 fbseksjonSAM