MOTTAK: Hit kommer avfallet via rørsug hele veien fra bydel Stakkevollan. Ingen frakter eller rører avfallet før det er ferdig sortert. Bård Jørgensen er samfunnsviter. Han har aldri kjørt renovasjonsbil, ei heller sortert avfall, lempet søppelspann eller utført tekniske beregninger. Derimot har han tatt runde på runde med anbudskåte politikere og holdt innlegg etter innlegg for Tromsø kommunes politikere. Han har fått kommunen med på å danne det som har blitt et topp moderne og effektivt renovasjonsselskap. Renovasjonsselskapet Remiks er et heleid kommunalt selskap, som vekker internasjonal oppsikt med sine nyvinnende tekniske løsninger. Det mest effektive Det har skjedd store ting med avfallshåndteringen på 69 grader nord etter at de begynte med kildesortering i 1997. Renovatørene i Tromsø jobber i et av Europas mest kronglete klima for avfallsinnsamling, men er i dag blant de mest effektive som fins. I dag sorterer tromsøværingene både matavfall, plast, papir, kartong og restavfall i fargede poser, som sorteres helautomatisk i det optiske anlegget i Remiks miljøpark. 14 renovatører henter avfall ukentlig, for det meste i topp moderne sidelastere; lastebiler der tømming av søppeldunken fjernstyres fra førerhuset. I rør hele veien Tromsø kommune har satset bredt på avfallssug. Nær 15 prosent av husholdningene blir kvitt avfallet via underjordiske rør. Mest oppsikt vekker løsningene i Stakkevollan bydel. Bydelen på Tromsøya har tiltrukket seg oppmerksomhet helt fra Kina. I denne bydelen fins verken søppeldunker eller avfallskonteinere. Når beboerne dumper avfallsposene sine i ett av 42 nedkast, suges det gjennom 4,3 kilometer med rør – hele veien til samlebåndene på sorteringsanlegget. Der tar optiske lesere over sorteringen. Når avfallet er ferdig sortert, har det skjedd uten at noen har rørt, løftet eller båret avfallet. Det har gjort Stakkevollan til en bydel uten søppeldunker, uten konteinere, uten søppellukt og uten renovasjonsbiler. I 2006 var løsningene på Stakkevollan tema da organisasjonen Winter cities inviterte Remiks til Kina for å foredra om avfallshåndtering under vanskelige klimatiske forhold. Runde etter runde – Det har kostet mange runder å komme dit vi er i dag, sier Jørgensen, og fortsatt må selskapet forsvares. Det er ikke mer enn    > et par måneder siden forrige gang lokale politikere reiste nok et for- Sortering i Tromsø •Kildesortering i husholdningene for fem forskjellige typer avfall: mat, papir, lettkartong, plast og restavfall. I tillegg levering av glass og metall. •Optisk kildesortering; alt kastes i poser med forskjellige farger, men i samme dunk. Maskinene sorterer etter fargen på posene. •Har 14 renovatører og helautomatiske sidelastere. Tømmingen av søppelspann styres fra førerhytta med heisearmer. •Renovatørene har eget soneansvar og direktekontakt med abonnentene. •Har videreutviklet systemer med avfallssug. 15 prosent av byens hus- holdninger får hentet avfallet via underjordiske rørsystemer. •Har verdens eneste avfallssug der avfallet går direkte fra abonnent til sorteringsanlegget via et rørsystem. •Har gjennomført omfattende opplæring av innbyggerne. Kvaliteten på sortert avfall betraktes som meget godt. •Har blitt studiekommune for andre kommuner i både Norge og utlandet. Fagbladet 8/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonSAM