DISKUTERER FRAMTIDA: – Kommunen ser bare tall, ikke verdien i menneskene de har ansatt, sier arbeidsleder Pål Gulbrandsen til Lill Solbakken (t.v.) som har ni års erfaring med drift av friluftsområder og sommervikar Ida Elvedal. – Nå forsvinner kunnskapen De kjenner hver eneste park, gangvei, tre og gressplen i Groruddalen. 1. september blir de dumpet. Private skal overta driften. DTekst og foto: OLA TØMMERÅS rift og vedlikehold av grøntarealene til landets mest folkerike dal, Groruddalen, overtas av private ved månedsskiftet. Absolutt alt av plenklipping, rydding av gangveier, badeplasser, trebeskjæring, badevannskontroll, brøyting og alle andre småting som kommunens folk hittil har tatt hånd om, skal driftes av private til lavest mulig pris. 89 ansatte blir overtallige. De ble nektet å legge inn anbud på sine egne jobber. Politikerne vil ha driften helt vekk fra kommunen. De fleste er tildelt andre jobber, for det meste innenfor renovasjon. – Likevel har arbeidet gått sin gang i sommer, til tross for beskjeder og kontrabeskjeder om når vi skal gå over i nye jobber. Vi skal også lære opp de private som skal overta jobbene våre. Det er tungt å svelge, men jobben må gjøres. Jeg tror ikke ledelsen skjønner hvor lojale medarbeidere de har, sier arbeidsleder for Groruddalen, Pål Gulbrandsen. Kaster kompetanse Oslo kommune begynte utsetting av friområdene for to år siden, med Nordstrand, Østensjø og Lambertseter bydeler. – Fortsatt ringer firmaet som fikk anbudet til oss og spør om hvordan ting skal gjøres. Jeg lurer på om kommunen har tenkt på hvor de skal ringe og få råd når alt er satt ut? undrer Guldbrandsen. Kommunens ansatte har samlet seg spisskompetanse på friluftsområdene gjennom flere år. De har fagkunnskap og detaljert lokalkunnskap. – Det vil ta år å gjenoppbygge den kompetansen som kommunen nå dumper, bemerker Guldbrandsen. Dyrt og redusert – Private gjør ikke nødvendigvis en dårligere jobb, men de skal ha betalt for alt de gjør. Erfaringen fra Oslo sør viser at tilbudet må kuttes betraktelig for at det ikke skal bli for dyrt. Og alle småjobber som vi gjør innimellom, skal private ha betalt for. Til sjuende og siste er det befolkningen som taper. De fortjener ikke dette, mener Guldbrandsen. Erfaringene fra Nordstrand viser at det første som ryker, er vinterdriften, som skøytebaner til barna, snømåking og strøing på gangveier. Fagbladet 8/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonSAM