Seksjonsleder Fordypning i gulvpleie 7. september arrangerer Fagakademiet Region Øst dagskurs i gulvpleie på Gardermoen. Kurset blir arrangert etter flere oppfordringer fra renholdere som har vært på grunnleggende renholdskurs. Målgruppa er renholdsledere, renholdere, innkjøpsansvarlige, vaktmestere og kantine/kjøkkenpersonale. Kurset har som mål å gi økt kunnskap om gulvpleie og utvikling innenfor fagfeltet. I til- legg vil det bli presentert nyheter som letter arbeidet. For mer informasjon og påmelding: www.fagforbundet.no/sst    OT Utredning av kompetansebehov Justisdepartementet har nedsatt et utvalg som skal vurdere det samlede kompetansebehovet i brann- og redningstjenesten og den framtidige utdanningen. Fagforbundet er representert i utvalget, og tar gjerne i mot innspill til det videre arbeidet. Utvalget skal være ferdig med arbeidet i januar 2012.    OT PÅ BESØK: Fagforbundets faggruppe for dyrepleiere på arbeidsplassbesøk i Bergen. Her på dyreklinikken på Stend. Dyrepleierbesøk i Bergen Faggruppa for dyrepleiere og klinikkassistenter besøkte Bergen i slutten av mai. I tillegg til det regulære faggruppemøtet, ble flere klinikker i Bergens-området besøkt. Hensikten med arbeidsplassbesøkene var å informere om Fagforbundet, hva vi jobber med og hvem de kan ta kontakt med ved behov.    OT Stortingsmelding om avfall Regjeringen vil legge fram en egen stortingsmelding om avfallspolitikken innen utgangen av 2012, opplyser Avfall Norge. Miljøvernminister Erik Solheim ga allerede i januar i år signaler om at Miljøverndepartementet skulle se på behovet for en egen avfallsmelding. Avfall Norge har i mellomtida jobbet for å sikre bred politisk støtte til en slik melding.    OT Valg – mer demokrati Vi er alle rystet etter terroraksjonen mot regjeringskvartalet og AUF på Utøya. Terroraksjonen var et angrep på demokratiet i Norge, men vi skal ikke glemme at det var en politisk begrunnet terrorhandling mot venstresida i norsk politikk. Jeg er imponert over måten AUF-leder Eskild Pedersen og statsminister Jens Stoltenberg har håndtert situasjonen etter terroraksjonen. De har i tale etter tale snakket om at terroristens angrep skal besvares med mer demokrati, med mer åpenhet og med mer kjærlighet. Takk for at det politiske Norge har slike ledere. Politi, brannvesen og ambulansepersonell gjør stort sett alltid en god jobb. Med det omfanget denne terroraksjonen fikk, har de offentlige nødetatene imponert. Samarbeidet synes å ha fungert utmerket, og politi, Stem på politiske partier som vil ha offentlige tjenester under demokratisk styring i offentlig regi. brannvesen og ambulansepersonell fra tilstøtende distrikter har bistått i et fullverdig samarbeid. Offentlige tjenester i egenregi viste en imponerende dyktighet i en ekstremt grusom virkelighet. Det er med dette bakteppet vi er i gang med kommune- og fylkestingsvalgkampen. Fagforbundet gir full støtte til svaret om mer demokrati og mer åpenhet. Mer demokrati må bety at vi bidrar til at flest mulig bruker stemmeretten. Stemmeretten skal brukes til valg av hvordan kommuner og fylker skal styres. Demokrati og åpenhet i offentlige tjenester får vi best til når tjenestene drives i egenregi. Nødetatene drives i offentlig regi, og har som oppgave å trå til i krisesituasjoner. Vi har i en ekstrem situasjon sett dem fungere utmerket. Demokratisk styring gjennom egenregi gir selvfølgelig også den beste kvaliteten på kollektivtrafikk, vann og avløp, renovasjon, renhold, park, osv. Bruk valgkampen til å være aktive for mer demokrati. Stem på politiske partier som vil ha offentlige tjenester under demokratisk styring i offentlig regi. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 8/2011 Foto: Karianne Hansen Heien fbaargang2011 fbseksjonSAM