KINA: Utdanning uten uttelling Mange kinesiske universiteter lærer ikke studentene det de trenger i arbeidslivet. Derfor får de ikke godt betalte jobber. Likevel er optimismen stor. Tekst og foto: JONAS KAMBESTAD HÅGENSEN Denne jobben gir meg ikke høy lønn nå, men jeg tror at om rundt fem år vil jeg kunne tjene gode penger, sier 25 år gamle Pan Chang Di. Hun arbeider i Keystone Real Estate Agency i Beijing. Etter et glohett boligmarked de siste årene har myndighetene sett seg nødt til å lage begrensende lover for boligkjøp, så det er ikke særlig hektisk aktivitet i det lille kontoret. Troen på framtida deler Pan med store deler av befolk- ningen i Kina. Ifølge en undersøkelse fra 2010, gjort av internasjonale Pew Research Center, sier 74 prosent at de tror det vil bli bedre de neste fem årene. Til sammenlikning sier 40 prosent av vesteuropeere det samme. For mange universiteter Etter fire års universitetsutdannelse tjener Pan 3000 kinesiske yuan (ca. 2600 kroner) i måneden, med tolv timers arbeidsdag. Gjennomsnittsprisen på en leilighet er 22.310 yuan pr. kvadratmeter. Pan deler en leilighet med fem andre; hun har ikke råd til å kjøpe selv. – Det er for mange universiteter i Kina, sier Pan, – de er ikke gode nok. Selv etter fire år med forretningsengelsk som hovedfag kunne jeg ikke snakke med utlendinger. Derfor var det også vanskelig å finne en godt betalt jobb. Denne oppfatningen deles av Oscar Berger, arbeidsmarkedsråd ved den svenske ambassaden i Beijing. Han sier at myndighetene har erkjent den manglende kvaliteten på utdanningen. – De har innsett problemet, men det er langt igjen. Og det blir nok en kraftig satsing på yrkesfag framover. Manglende uttelling? Migrantarbeiderne er en stor gruppe mennesker, anslått til mellom 150 og 200 millioner kvinner og menn, som reiser fra sine hjem på landsbygda for å jobbe i storbyene, gjerne i produksjon og anleggsbransjen. I februar i år skrev den kinesiske avisa Southern Weekend at lønna til migrantarbeiderne var tilnærmet lik begynnerlønna til dem som akkurat var ferdig utdannet ved et universitet. Dette kan føre til at noen spør seg hva poenget med utdanning er, ifølge Cai Fang, medlem av Kinas kongress og leder av Institutt for befolknings- og arbeidsøkonomi ved det kinesiske akademiet for samfunnsvitenskap. Men om begynnerlønna gjerne er lav for nyutdannede, kan den stige raskt. Universitetsutdannede tjener i snitt «Foreldrene mine vil at jeg skal lykkes. Når jeg blir rik, skal jeg hente dem til Beijing.» PAN CHANG DI KINA Hovedstad: Beijing Befolkning: 1,33 milliarder Valuta: Yuan (100 yuan = ca. 85 norske kroner) Ca. 7,3 millioner kinesere blir uteksaminert fra universitetene i år. 46 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM