Vis ditt engasjement for palestinerne! Palestina har vært okkupert i over 60 år, og lider under blokaden av Gaza og den folkerettsstridige separasjonsmuren på Vestbredden. Det er over fire millioner palestinske flyktninger i Midtøsten. Mange lever fremdeles i overbefolkede og kummerlige flyktningleirer. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp kjemper for palestinernes rettigheter. Vi støtter deres kamp for retten til å vende tilbake og for å bedre forholdene der de bor i dag. Ønsker du å lære mer? Bestill det nye studieheftet «Frihetskampen fortsetter», et samarbeid mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Du kan også bestille en foredragsholder til å forelese om emnet. Send en e-post til ingunn.eriksen@fagforbundet.no. Støtt palestinerne i dag! Send PALESTINA til 2262 (vanlig SMS-takst) og du vil motta jevnlige SMS med informasjon om palestinernes situasjon og Norsk Folkehjelps arbeid. FORSIKRINGER MED BEDRE DEKNING Gjennom LOfavør får du forsikringer som gir deg bedre dekning. Hent dine fordeler på lofavør.no eller medlemstelefon: 81532600, SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til 26250 Foto: Werner Anderson fbaargang2011 fbseksjonSAM