Oss Jubilanter på Toten 25 Gjorde stas på jubilantene Årsmøtet i Fagforbundet Aure avd. 316 ble holdt på Aure Gjestegård i januar. Der ble lagets 25- og 40-årsjubilanter hedret med gode ord, gullnåler, sølvmerker, diplomer og vel fortjente blomster. 25 år i forbundet: Jorunn Småland. Ikke til stede: Ruth Bjerkelund, Gøril Nedresæter og Aud Enaasen. 40 år i LO: Guri Hundhammer og Knut Vik. Tekst: Tove Monsø 40 Fagforbundet avd. 347 Østre Toten avholdt sitt årsmøte på Torsætra. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det også delt ut merker, diplomer og blomster til jubilanter med 25 års medlemskap. Ingen av 40-årsjubilantene var til stede. Fra venstre: Fylkesleder Bjørn O. Andreassen i Seksjon samferdsel og teknisk, Jorunn Engeskaug, Synnøve Skoglund, Kari Ringlund, Birgit Børresen, Gunvor Børresen, Gerd E. Paulsrud, Helene Bekkelund, Ann Kristin Snare og hovedtillitsvalgt Anita Lajana Ødegård i Fagforbundet Østre Toten.    Tekst: Inger Bakken Heder i Movar Fagforbundet Movar avd. 112 har hedret sine jubilanter for langt medlemskap i forbundet. Fra venstre: Bjørn Ove Pedersen, Rune Kristiansen og Lars Mikaelsen.    Tekst: Andrea Nilsen 56 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM