Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 7 1 8 3 5 2 4 9 1 1 2 3 5 3 2 8 4 9 3 7 6 4 9 5 8 4 5 8 4 3 1 8 6 8 2 6 7 9 6 8 7 5 9 4 7 6 8 7 6 2 3 6 8 7 4 2 4 3 1 7 2 9 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. ˇ€‹ Verden utenfor Europa 1. Hva heter organisasjonen Nelson Mandela var en av lederne for i årene han satt fengslet? 2. Hvilket europeisk land var det siste til å avvikle sitt kolonistyre i Afrika? 3. Nevn ett afrikansk land som aldri var europeisk koloni. ˇ€‹ Kjente personer  fagbevegelse 3 poeng: Hun ble født i 1948 i Korgen, Nordland. Ble cand.polit. ved Uni- versitetet i Oslo i 1977. 2 poeng: Hun har vært nestleder i Norsk Tjenestemannslag. I 1997 ble hun statsråd i Justis- og politidepartementet i Thorbjørn Jaglands regjering. 1 poeng: I studietida var hun aktiv i Kommunis- tisk Ungdomslag (KUL). Hun var leder for Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til hun gikk av 9. mars 2007. Quiz 241 393 høgskole? 3. Hva heter LOs humanitære solidaritets- organisasjon? ˇ€‹ Nyere historie 1. I hvilket år ble lov om selvbestemt abort vedtatt i Stortinget? 2. Hvem fikk LOs kulturpris på LO-kongressen i 2009? 3. Hvem fikk LOs likestillingspris på LO-kongressen i 2009? ˇ€‹ Kjente personer 1. Han ble valgt til nestleder i LO i 1987 og var industriminister i en av Brundtlands regje- ringer. Hva heter han? 2. Hvilken russisk revolusjonær ligger fortsatt balsamert på Den røde plass i Moskva? 3. Hvilken svensk statsminister gikk i demonstrasjon mot USAs krigføring i Vietnam? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ˇ€‹ Organisasjoner rundt fagbevegelsen 1. Hva heter LOs barne- og familieorganisasjon? 2. Hvor ligger Arbeiderbevegelsens Folke- Fagbladet 8/2011 > 59 Svar: ˇ€‹ Verden utenfor Europa 1. African National Congress (ANC) 2. Portugal (1974) 3. Liberia og Etiopia (var okkupert av Italia fra 1935 til 1941). ˇ€‹ Kjente personer  fagbevegelse Gerd-Liv Valla ˇ€‹ Organisasjoner rundt fagbevegelsen 1. Framfylkingen 2. Ringsaker 3. Norsk Folkehjelp ˇ€‹ Nyere historie 1. 1978 2. åge Aleksandersen 3. Krisesentersekretariatet ˇ€‹ Kjente personer 1. Ole Knapp 2. Lenin 3. Olof Palme M K E Ø T R E J I M L fbaargang2011 fbseksjonSAM