Siden sist Skal passe på at løftene innfris – Høyrevinden kan snus – Vi skal bruke erfaringene fra blant annet Fredrikstad til å snu høyrevinden før stortingsvalget om to år, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Han er svært godt fornøyd med det arbeidet som ble gjort i Østfoldbyen i valgkampen, og med et kjemperesultat for Arbeiderpartiet. At de rødgrønne partiene beholder makten i Trondheim, er også viktig, mener Davidsen. – Dette viser at en tydelig rødgrønn politikk, som skiller seg klart ut fra høyrekreftenes tro på konkurranse og det private markedet, slår an hos mange velgere. Disse erfaringene skal vi ta med oss videre når vi skal snu høyrevinden fram mot stortingsvalget i 2013, fortsetter forbundslederen. – Selv om Høyre gjorde et godt valg, gjorde de det på bekostning av Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet gjorde også et godt kommunevalg. Ap gjør det tradisjonelt dårligere i lokalvalg enn i stortingsvalg. Derfor er resultatet oppløftende med tanke på valget om to år, sier Davidsen.    PF – Høyre ikke noe parti for fagbevegelsen LO-leder Roar Flåthen advarer sine medlemmer mot å sluke bildet som Høyre har forsøkt å skape i valgkampen av at deres velferds- og sosialpolitikk ikke skiller seg særlig fra de rødgrønnes. – Ser du på partiprogrammet deres, er partiet på kollisjonskurs med fagbevegelsen på en rekke områder. De er ikke noe parti for arbeidstakerne, sier Flåthen.    PF – Jeg er glad for at Aps Rita Ottervik fikk tillit nok til å gå på sin tredje periode som ordfører, sier Kristin Sæther, Fagforbundets leder i Trondheim. Samtidig er hun skeptisk til at Ap vil ha KrF inn i flertallskoalisjonen. – Det ville ha vært en katastrofe for byen hvis Høyres framgang hadde ført til et borgerlig flertallsstyre i Trondheim. Vi er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og Rita Ottervik kan gå på en ny fireårs-periode, og vi ser fram til å få innfridd de rødgrønne løftene som er gitt under valgkampen, sier Kristin Sæther. Heller Rødt Allerede valgnatta gikk Aps partileder i Trondheim, Rune Olsø, ut og åpnet for å inkludere KrF i flertallskoalisjonen i byen. – Vi ønsker oss en bredest mulig konstellasjon, sa han til NRK. – Vi er skeptiske til et samarbeid med et parti som har grunnholdninger så langt fra fagbevegelsen, sier Kristin Sæther. Hun mener at Arbeiderpartiet i stedet burde få til en forpliktende avtale med Rødt. Skal følge politikken – For oss i fagbevegelsen er det svært viktig at de rødgrønne partiene følger opp og leverer i henhold til løftene sine. Det er dette som vil gi dem troverdighet til å vinne stortingsvalget om to år. Det er svært viktig at dagens regjering beholder makta etter 2013. VALG: Stortingsvalget er neste mål for Kristin Sæther. – Mange av oss har fortsatt marerittliknende drømmer om tida da Høyre-leder Erna Solberg satt som kommunalminister. Det er noe vi helst ikke vil oppleve igjen, sier Kristin Sæther. Tekst: PER FLAKSTAD Opprydning i Stranda «Yes, vi får ny ordfører!» I Stranda kommune jubler de ansatte over at Frp-ordfører Frank Sves regjeringstid er over. Velgernes dom var klar: Sp, Ap og KrF som har stått samlet i opposisjon, får flertall i det nye kommunestyret. Frp etterlater seg en katastrofal kommuneøkonomi med store budsjettoverskridelser, høye lån og investeringer i et skianlegg som går med tap. Det nye kommunestyret, med Sp-ordfører Jan Ove Tryggestad i spissen, har en gedigen ryddejobb foran seg. Det betyr tøffe tider for både politikere, innbyggere og an- RYDDER ETTER FRP: Investeringene i skianlegget på Strandafjellet har ført kommunen opp i et økonomisk uføre. Nå får de rødgrønne jobben med å rydde opp etter åtte år med Frp-styre. satte. Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Stranda, Siw Vangen, ser likevel fram til en annen lederstil og et bedre samarbeidsklima med politikerne. – Nå blir det forhåpentligvis arbeidsro. Men jeg er redd den nye ordføreren må ta mange upopulære valg framover. Tekst og foto: SIDSEL HJELME 6 > Fagbladet 9/2011 Foto: Privat Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2011 fbseksjonHEL