GOD JORD: Ngee og familien har fått beskjed om ikke å sparke hardt i spaden, men presse rolig ned og stoppe dersom de føler metal. Det tar lang tid å jobbe i åkeren. Alle minerydderne uttrykker enorm stolthet over å rydde landet slik at folket slipper å sulte. Meter for meter flyttes pinnen som er merket med rødt. Meter for meter rydder de opp etter Vietnamkrigen, en krig Laos aldri var part i. Likevel ligger 80 millioner udetonerte bomber igjen etter at amerikanerne bombet vietnamesisk gerilja i grensetraktene. Pinner med gult på toppen markerer bombe- funn. Ngees jorde er fullt av gule pinner som vi varsomt vandrer mellom. De to siste dagene har minerydderne funnet 27 bomber. I morgen skal de detoneres. Jobber hardt Vi slår følge med Southasi som skal varsle landsbylederen om sprengningen dagen etter. Inni landsbyen går hverdagslivet sin vante gang. Lands- byen har tre vannposter. Ingen toaletter, jungelen ligger tett rundt. Vi møter igjen Ngee, hans kone, hans gamle mor og de fem barna mellom 5 og 25 år. Huset står på påler for å holde seg tørt i regntida. Over den åpne grua putrer dagens kveldsmåltid. Mor står opp klokka tre hver dag for å koke klar LAOS KINA BHUTAN BANGLADESH BURMA LAOS THAILAND KAMBODSJA VIETNAM N Grenser til Vietnam, Burma (Myanmar), Kina, Thailand og Kambodsja. Landet er på størrelse med halve Sverige og har 6,4 millioner innbyggere. Hovedstaden er Vientiane (ca. 240.000 innbyggere) Styre: Kommunistisk republikk. Religion: Buddhistisk. SA 10 > Fagbladet 9/2011 LANGE DAGER: Mors arbeidsdag begynner klokka tre om morgenen, men hun er fornøyd, for avlingen gir mat i huset. fbaargang2011 fbseksjonHEL