TEMA: Minerydding Norsk er et verdens- språk  i alle fall for minehunder. Tekst og foto: PER FLAKSTAD På plass! Sitt! Søk! Hundefører Mujo Buljubagic er ikke akkurat en kløpper i norsk, men noen ord har han lært med presis og god uttale. Han må kunne dem, for Norsk Folkehjelps minehunder skjønner bare norsk. For en minehundfører er det derfor bare norsk som gjelder, enten minefeltet ligger i Bosnia-Hercegovina, i Sudan eller et annet sted i verden der minehundene jobber. Topp nese og fysikk Mujo er hundefører på Norsk Folkehjelps minehundsenter utenfor Sarajevo. Her avles det fram stadig nye kull med minehunder, og de må gjennom knallhard trening før de blir sendt ut i verden for å lukte seg fram til miner og annet eksplosivt materiale. For å klare den krevende jobben, må både nesa og fysikken være på topp. På veien fram er det flere hunder som ikke klarer kravene. De blir gitt bort, og kan i stedet ende som politihunder eller brukshunder på andre områder. Strenge krav De aller fleste av de 25 ansatte på minehundsenteret er lokalt ansatt. Men lederen er norsk. Terje Groth Berntsen har vært med helt fra starten, og han forklarer de strenge kravene som stilles til hundene: SMå: Luktesansen trenes ved at hundene lukter seg fram til små plastbiter. Hunden skal finne en og en av bitene, omtrent på størrelse med et knappenålshode. " En politihund kan ha en dårlig dag og mislykkes i å finne noe på en person som har narkotika på seg. Hvis en minehund gjør en feil, kan i verste fall både hunden og føreren bli drept. Derfor må vi stille svært strenge krav til hundene våre, sier han. Minehundsenteret begynte å sende ferdig trente hunder ut til ulike minefelt Gode resultater " Siden 2006 er det ført nøyaktig statistikk over hundenes arbeid (tallene er fra 2010): " 62.713.455 kvadratmeter er gjennomsøkt. " 2131 miner er funnet. " 7616 ERW er funnet (eksplosive krigs- etterlatenskaper, f.eks. blindgjengere og ubrukt ammunisjon). " 214.667 eksplosive fragmenter er funnet. " Ingen hunder eller hundeførere er blitt skadd under oppdrag. LIVSFARLIG LEK: Det er vanskelig å forklare barna i området at de ikke må tråkke utenfor stiene. Klasebomber og miner Klasebomber er en beholder med titalls eller hundrevis av små bomber inni. Beholderen slippes ut fra fly eller skytes opp fra bakken. Oppe i lufta åpner den seg og slipper ut bombene som sprer seg over et område like stort som en fotballbane. Den store spredningen gjør at det ikke kan skilles mellom militære mål og sivilpersoner. Svært mange av bombene eksploderer ikke når de treffer bakken, men ligger igjen som blindgjengere. Derfor fortsetter bombene å drepe og skade mennesker som prøver å bygge opp livene sine etter en konflikt. Laos, Kambodsja og Vietnam sliter fortsatt med blindgjengere etter Vietnamkrigen 40 år etter at den ble avsluttet (1964 1973). Klasevåpen ble brukt i Golfkrigen, Afghanistan, Irak, det tidligere Jugoslavia, Libanon i 2006 og Georgia i 2008. 85 land har fortsatt lagre med milliarder av klasebomber. Antipersonellminer er plassert under eller oppe på bakken, og eksploderer når en person kommer i nærheten eller i kontakt med dem. Etter at Minekonvensjonen trådde i kraft i 1999, er over 40 millioner lagrede miner ødelagt, og 1000 kvadratkilometer land er ryddet. Bare Burma og Russland og et avtakende antall ikke-statlige væpnede grupper, har lagt ut nye miner. 12 > Fagbladet 9/2011 Les om mineofferet Phong Savadh i NESTE NUMMER. fbaargang2011 fbseksjonHEL