Vi må kunne bemanne sykehjemmene våre slik at vi har noe å gå på når det dukker opp spesielle behov.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Stum kunnskap Dei er eit arbeidslag med høg formell og uformell kompetanse. Og dei kjenner brukarane godt. Saman med eit sterkt engasjement klarer personalgruppa å trygge både den fysiske og psykiske helsa til brukarane i Kvam. Side 32 ˇ€‹ Tett samarbeid Informasjon og samarbeid er alfa og omega for å få barnevernet til å fungere. Det har det interkommunale samarbeidet mellom de fire kommunene i Sogn barnevern erfart. Det samme har Naustdal som velger å stå alene. Side 35 ˇ€‹ Ernæring på sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Nordland har utarbeidet en praktisk veileder om å forebygge underernæring i sykehjem og hjemmetjenesten. En fotoutstilling skal stimulere til den gode samtalen. For god ernæring dreier seg ikke bare om kvaliteten på maten. Side 40 Integrering i hverdagen Sarpsborg kommune har forpliktet seg til å innkalle minst en innvandrer til jobbintervjuer. Forutsatt at søkeren er kvalifisert. Helsesekretær Mirela Rahimic fra Bosnia-Hercegovina er en av mange med innvandrerbakgrunn på Sarpsborg sykehjem. Side 30 Fagbladet 9/2011 > 27 Foto: Terje Hansteen fbaargang2011 fbseksjonHEL