TRIVES: Kongolesiske Aimée Mufoncol angrer ikke på at hun byttet arbeidsplass. Her sammen med Alica Bøhaugen. Sarpsborg viser vei Sarpsborg har tatt grep i rekrutteringen av innvandrere. De har forpliktet seg til å innkalle minst én innvandrer til jobbintervjuer. På byens største sykehjem har tretti prosent av de ansatte innvandrerbakgrunn. Gro Gulla. Derfor kan de også skilte med flest innvandrere blant sykehjemmene i byen. – Det er svært berikende for alle at vi har mange innvandrere blant de ansatte. Jeg føler at vi er heldige og lærer mye av dem. Vi har jo etter hvert fått brukere fra mange ulike minoritetsgrupper, og for å ivareta deres behov, er det en fordel å ha en stab som representerer det samme mangfoldet. Det øker kvaliteten på tjenestene våre og er en ren vinn-vinn-situasjon. – Når vi innkaller folk til jobbintervju, tenker vi likevel først og fremst på egnethet. Det betyr at de må ha en formell utdanning og tilstrekkelige språkkunnskaper, slik at de eldre skal kunne forstå dem. Integrering i hverdagen – Forpliktelsen til kommunen er integrering i praksis, og det er vi positive til, sier Lillian H. Pettersen, tillitsvalgt for rundt 120 ansatte som er organisert i Fagforbundet. Hun poengterer at de i hverdagen ikke tenker over hvor folk kommer fra. Også beboerne takler veldig bra at det er mange nasjonaliteter blant de ansatte. – Ingen her skal føle at de blir behandlet annerledes. Her snakker vi til hverandre, ikke om hverandre, sier tillitsvalgt. Det eneste hun savner, er at innvandrerne tar på seg verv i klubben. Håper på resultater – Er ordningen med å innkalle minst én kvalifisert innvandrer helt nødvendig? – Ordningen er et viktig bidrag til å sørge Tekst og foto: TERJE HANSTEEN – At Sarpsborg forplikter seg til å kalle inn minst én innvandrer til hver ledige stilling, er et veldig bra tiltak. Men det viktigste er likevel at du er kompetent, ikke hvilket navn du har, understreker sykepleier Mergita Jupolli fra Kosovo. – Jeg begynte ved Sarpsborg sykehjem for åtte år siden, og har aldri følt at jeg skiller meg ut. I dag har vi femten nasjonaliteter ved sykehjemmet. Her har det aldri vært noen forskjellsbehandling, sier Jupolli. Helsesekretær Mirela Rahimic fra BosniaHercegovina er enig. – Før jeg begynte ved sykehjemmet, arbeidet jeg flere steder i Sarpsborg kommune. Her er det helt klart flere ansatte med innvandrerbakgrunn. Kongolesiske Aimée Mufoncol, som er assistent, tilføyer: – Jeg jobbet ved et annet sykehjem i byen tidligere. På avdelingen min var jeg den eneste innvandreren, og jeg ble sittende    mye    alene. Etter to år sluttet jeg og kom hit. Her har jeg det veldig bra. Bevisst rekruttering – Sarpsborg sykehjem har bevisst rekruttert innvandrere i mange år, sier enhetsleder MANGFOLD: – Jeg har fem nasjonaliteter på min avdeling og opp- lever aldri at det skaper gnisninger, sier sykepleier Mergita Jupolli fra Kosovo. 30 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL