FORNØYD: – Jeg tror forpliktelsen Sarpsborg kommune nå har inngått er riktig vei å gå, sier helsesekretær Mirela Rahimic fra Bosnia-Hercegovina. Til høyre beboer Marit Dahl. for at innvandrere får muligheter    til    å presentere seg og sine kvalifikasjoner,    sier Reidar    Handelsby, fungerenderådmanni Sarpsborg kommune. – Allerede i stillingsannonsene fokuserer vi på at vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Det er nok ikke bevisst, men vi ser at det er gjennomgående lettere å få jobb hvis du heter Morten enn Mohammed. – Hva tror du ordningen vil resultere i? – Jeg håper og tror vi vil oppnå resultater GOD TONE: Beboer Tove Gitmark og hjelpepleier Lidia Aronsen fra Russland har funnet stemningen. på tre områder: At langt flere personer    med    innvandrerbakgrunn vil oppleve å bli innkalt til intervju, at noen flere personer med innvandrerbakgrunn vil bli tilsatt i ledige stillinger i kommunen, og at vi får en god bevisstgjøring av ledere og tillitsvalgte i forhold til hvilken ressurs innvand- rerbefolkningen    representerer    for    oss    i potensiell kompetanse. Fagbladet 9/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonHEL