For dyrt å lønne etter tariff Adecco ønsket å heve prisen på helsevikarer de leverer i Sunnhordland, et knapt år etter at de vant anbudet. Det ble for dyrt å lønne etter tariff. Adecco vant anbudet på å levere helsevikarer til de tre kommunene Stord, Fitjar og Tysnes, i skarp konkurranse med totalt 11 tilbydere. Noen måneder senere ble vikargiganten rammet av serien med avsløringer om lovbrudd ved deres sykehjemsdrift flere steder i landet. Det medførte at de i mai erklærte at alle ansatte skal få tarifflønn. I sommer ble tariffene avklart med lokale fagforeninger. Etter det la Adecco fram nye priser for vikarutleie til de tre kommunene. Begrunnelse: Det koster for mye å lønne etter tariff. Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum avviste blankt prisøkningen til Adecco. De viser til kontrakten og at tarifflønn var et tydelig spesifisert krav i konkurransegrunnlaget. De nye prisene fra Adecco ville betydd en prisheving på mer enn 15 prosent for vikarer med over ti års ansiennitet. Vikarbyrået leverer i dag pleieassistenter, hjelpepleiere, sykepleiere og spesialsykepleiere til disse kommunene. Avtalen varer i fire år. Innførte tarifflønn – Vi er opptatt av at det skal lønnes etter tariff, sier regiondirektør Hilde Lekven i Adecco Bergen. Ut over det vil hun ikke kommentere saken, men henviser til Adeccos informasjonssjef. – Vi uttaler oss ikke om våre kundeforhold eller dialog med våre kunder, opplyser informasjonssjef Anne-Stine Talseth i Adecco. Hun viser til Adeccos erklæring på sine nettsider 6. mai i år, der de presenterer det Adecco kaller tariffløftet. Der lover de alle ansatte tarifflønn for framtida. – Tariffløftet er et tiltak Adecco innfører på eget initiativ, for å styrke Adeccos posisjon som ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver, skriver Adecco. Lønn i henhold til tariffer har imidlertid vært et lovfestet krav i alle offentlige anbud siden ny forskrift for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. mars 2008. Det var Fagforbundet på Stord som tidligere i år underviste Adecco i hva det vil si å lønne etter tariff. Leder Per Jarle Valvatne er ikke veldig overrasket over at Adecco nå sliter med prisen på vikarutleie når lønna settes til tariff. – Vi skjønte at det ikke ville være mulig å levere til prisen Adecco tilbød, og samtidig betale lønn etter KS-tariffen. Det er ikke vår utfordring om Adecco taper penger på å levere vikarer til kommunen, kommenterer Valvatne. – Dette er en bekreftelse av det vi har forsøkt å forklare enkelte politikere lenge; at når tjenesten settes ut til private, så må det enten gå ut over lønnsforholdene eller så må prisen økes, sier han. Tekst: OLA TØMMERÅS Gratis fagskoleutdanning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere Bli etterspurt av helsevesenet. Øk din kompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider med en gratis fagskoleutdanning innen: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering www.nks.no/helse Søknadsfrist: 1. oktober 38 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL