Seksjonsleder Helsepersonelloven gjelder enda flere Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) har trykt nytt opplag av heftet om helsepersonell og pasientrettighetsloven. Her finner du kommentarer til flere viktige deler av disse lovene samt spørsmål til refleksjon og gruppearbeid. Når den nye loven om kommunal helse og omsorg trår i kraft, trolig fra nyttår, vil helsepersonelloven omfatte alle som yter helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Kan bestilles fra intern.postavd@fagforbundet.no. Heftene er gratis. Denne utgaven har bare små endringer i forhold til forrige utgave. KES Stem på din helsefagarbeider Kandidater til Hele Norges helsefagarbeider ligger nå på fagforbundet.no/shs. De 19 kandidatene fra hele landet utgjør et representativt utvalg av yrkesgruppa. To menn og 17 kvinner mellom 21 og 66 år arbeider med mange ulike brukere som har behov for svært forskjellig hjelp eller tjenester. De 19 jobber på syke- hus, innen rehabilitering, habilitering, hjemmetjenester og eldreomsorg. Allerede nå kan du stemme på din kandidat. Eller du kan vente til begynnelsen av oktober når det i tillegg til en kort presentasjon blir lagt ut en videosnutt om hver enkelt. På www.helsefagarbeider.no får du vite mer.    KES For deg som arbeider med folkehelse SHS har utarbeidet en vervebrosjyre beregnet på alle som arbeider med folkehelse. Både før og etter innføring av samhandlingsloven er folkehelseperspektivet blitt styrket i yrkesgrupper også utenfor helse- og sosialsektoren. Det gjenspeiler seg blant annet i Fagforbundets ulike seksjoner. Forebyggende helsearbeid er aktuelt på stadig flere områder og dermed for flere medlemmer i alle seksjoner. Brosjyren kan bestilles fra intern.postavd@fagforbundet.no KES Klem en kokk i oktober Fem måneder etter at forhåpentligvis alle sykepleierne fikk en klem 12. mai, er det nå på tide å klemme en kokk. 12. oktober er Kokkens dag. SHS sender ut plakater og annet materiell i god tid før 12. oktober. Målet er å synliggjøre kokker, kantinepersonell og andre ernæringsfagarbeidere på alle arbeidsplasser hvor de arbeider. KES Hele og faste stillinger Sykepleierforbundet gikk nylig ut og åpnet for en minstenorm for bemanning på sykehjemmene. Fagforbundet frykter at vi i stedet ender opp med en maksimumsnorm – et tak på hvor mange som får komme på jobb. Kvaliteten på tjenesten sikres først når de ansatte får mulighet til faste, hele stillinger. Det er nærmest en umulig oppgave å fastslå hvor mange som må være på jobb til enhver tid. Det lar seg heller ikke gjøre å konkludere med at en bemanning som fungerer i en avdeling også skal kunne gjelde andre steder. Pasientene blir aldri så like – og så sammenliknbare – at vi kan sette likhetstegn mellom dem. Vi må kunne bemanne sykehjemmene våre slik at vi har noe å gå på når det dukker opp spesielle behov. Vi må kunne bemanne sykehjemmene våre slik at vi har noe å gå på når det dukker opp spesielle behov. Fagforbundet slår et slag for å øke grunnbemanningen – og den beste måten å gjøre det på, er å tilby alle hele, faste stillinger. Og ja, det lar seg gjøre. Turnuskabalen – selv med bare hele stillinger – gikk opp da Fjelberg sykehjem i Fredrikstad gikk inn for oppgaven med liv og lyst på forsommeren. Der fant de plass til seks nye heltidsstillinger ved en avdeling – ved å benytte kostnadene fra vikar- og overtidsbudsjettet. KJELLFRID T. BLAKSTAD Ansatte med hele, faste stillinger kan glede seg over at de ikke lenger behøver å jakte på ledige vakter for å få ei lønn til å leve av. Ledelsen kan på sin side juble over at de ikke må sette av store deler av arbeidsdagen til å fylle huller i turnusen. Hele stillinger er viktig for å rekruttere og beholde kompetanse. Dessuten blir sammensetningen av kompetanse bedre sikret på alle vakter. Alt dette er faktorer som er med på å heve kvaliteten på tjenesten og gjøre pasientene tryggere. 42 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL